Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
5 feb 2024 Nieuws

Wie het eerst vertrekt, heeft pech

Nadat hun relatie beëindigd was, heeft de consument een andere woning gekocht. Zij heeft de bank verzocht om de meeneemregeling voor 50% toe te passen, in de zin dat zij de helft van de Hypotheek meeneemt (dus met behoud van de rentecondities). De geldverstrekker heeft dit verzoek afgewezen (terecht).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De commissie oordeelt dat niet voldaan was aan de voorwaarden van de meeneemregeling en dat de bank ook niet verplicht was om de meeneemregeling zodanig vorm te geven dat de consument er voor 50% gebruik van had kunnen maken.

Voorwaarden
Uit de voorwaarden blijkt duidelijk dat de oude Hypotheek afgelost moet worden. Daar is in deze zaak geen sprake van. De ex-partner (die in de woning is blijven wonen) blijft immers gebruik maken van de oude Hypotheek. De commissie oordeelt daarom dat niet voldaan is aan de voorwaarden van de meeneemregeling.

"Niet eerlijk"

In de tweede plaats stelt de consument dat de meeneemregeling van de bank oneerlijk is, omdat het de vertrekkende partij benadeelt.
De commissie kan goed begrijpen dat de consument het oneerlijk vindt dat zij geen gebruik heeft kunnen maken van de meeneemregeling, terwijl haar ex-partner bij een eventuele verkoop van de woning volledig gebruik zou kunnen maken van de meeneemregeling (als aan alle voorwaarden is voldaan).

De commissie benadrukt evenwel dat er geen wettelijke verplichting is voor kredietverstrekkers om een meeneemregeling aan te bieden. De bank heeft hier dus
contractsvrijheid. Met andere woorden: de bank mag zelf weten of zij een meeneemregeling aanbiedt en hoe zij haar meeneemregeling vormgeeft. De bank heeft ervoor gekozen om de oude Hypotheek niet te splitsen in een deel voor de achtergebleven partij en een (‘mee te nemen’) deel voor de vertrekkende partij. Deze keuze pakt nadelig uit voor de consument en wellicht gunstig voor haar ex-partner (maar dat laatste is ook afhankelijk van de vraag of hij in de toekomst de woning verkoopt en wat de rentetarieven op dat moment zijn). Het is echter niet aan de bank om een zo gelijkmatig mogelijke verdeling tussen beide partners te bewerkstelligen. Dat is meer iets waar de consument en haar ex-partner zelf afspraken over (hadden) kunnen maken. Dit alles betekent dat de bank niet verplicht was om de meeneemregeling zodanig vorm te geven dat de consument er voor 50% gebruik van had kunnen maken.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Eerst kopen of verkopen? Meeneem-regeling

In 2022 hebben de consumenten geldverstrekker gevraagd om de meeneem-regeling toe te passen. Obvion heeft dit verzoek afgewezen. De commissie komt tot het oordeel dat de meeneemregeling – anders dan geldverstrekker meent – wél van toepassing was op de situatie van de consumenten.

Informeer klant over meeneemregeling rentevoorwaarden hypotheek

Consumenten kopen een nieuwe woning aan en maken van de contractuele meeneemregeling gebruik. Door van de meeneemregeling gebruik te maken worden de rentevoorwaarden van de bestaande lening naar de nieuwe lening meegenomen.

Kifid: meeneemregeling hypotheekrente niet altijd mogelijk

Ter beoordeling ligt de vraag voor of verplichtingen van de Bank uit de overeenkomst met Consument ook moeten worden nagekomen wanneer Consument zijn huidige woning verkoopt en een nieuwe woning koopt. Op dat moment wordt de oude hypothecaire geldlening afgelost en een nieuwe geldlening afgesloten. In de hypotheekakte is een meeneemregeling opgenomen, die Consument het recht geeft om bij aankoop van een nieuwe woning de rente voor de resterende rentevast periode mee te nemen naar een nieuw te sluiten soortgelijke geldlening.

Check voorwaarden oude hypotheek

Een Consument heeft vanwege de aankoop van een andere woning een hypotheekadvies ingewonnen. Op de oude woning ruste een hypotheek met aanvullende voorwaarden (meeneemregeling of boete bij vervroegde aflossing - ook bij verkoop).
De hypotheek voor de nieuwe woning is bij een andere geldverstrekker ondergebracht.

Kamervragen over blokkeren meeverhuizen lage hypotheekrente

Minister Kaag gaf antwoord op Kamervragen over het bericht 'Banken blokkeren meeverhuizen lage hypotheekrente'.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 feb 2024

Laatst gewijzigd

5 feb 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.