Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
9 feb 2024 Nieuws

FSC over leennormen hypotheken

FSC-leden constateren dat de woningmarkt sinds de financiële crisis minder procyclisch is geworden. De genomen maatregelen ten aanzien van leennormen hebben eraan bijgedragen dat de woningmarkt een minder sterk procyclisch effect op de Nederlandse economie heeft. Zo is de consumptie van huishoudens stabieler geworden en hangt deze minder sterk samen met huizenprijsontwikkelingen en het inkomen. Het FSC stelt dat meer regelgeving de huizenmarkt niet per definitie stabieler maakt en dat er goed gekeken moet worden of regelgeving het gewenste effect heeft.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het verruimen van leennormen zou ervoor kunnen zorgen dat meer huishoudens een woning kunnen kopen, maar ook dat woningprijzen verder stijgen. Voor starters werken stijgende huizenprijzen juist contraproductief.

Afbouw fiscale stimulering (terugkerende opmerking)

Meer woningbouw, het uitbreiden van het middenhuursegment en het verder afbouwen van de fiscale stimulering van koopwoningen zijn effectiever om de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten.

 

Bron: Financieel Stabiliteitscomité

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Smalle basis hervormingsagenda van het kabinet

In de afgelopen jaren zijn de huizenprijzen in Nederland sterk gestegen, mede door de lage rente, knelpunten in het aanbod en een aanhoudende stimulering van de vraag. Daarnaast maken huishoudens steeds meer gebruik van hun maximale leenruimte om een woning te kunnen financieren, waarbij ook de inzet van aflossingsvrije hypotheken weer toeneemt, nadat eerder sprake was van een dalende trend na de kredietcrisis.

FSC waarschuwt voor risicovol gedrag

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) wijst op kwetsbaarheden op financiële markten als gevolg van een zoektocht naar rendement. Spanning is ook zichtbaar op de Nederlandse huizenmarkt, waar kopers hun volledige financieringsruimte steeds meer gebruiken en voor het eerst sinds 2013 de productie van gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheken weer toeneemt.

Woningmarkt blijft zorgenkindje volgens het FSC

De woningmarkt lijkt vooralsnog niet te worden geremd door de coronacrisis. In het afgelopen jaar zijn de woningprijzen met 8% gestegen. De woningmarkt blijft nog altijd gespannen. Het aanbod van woningen is een belangrijk knelpunt, omdat het aantal huishoudens de komende jaren sneller zal groeien dan de nieuwbouwproductie. Dat blijkt uit het 'Verslag Financieel Stabiliteitscomité 19 februari 2021'.

Verlaging LTV terugkerend item

Op basis van haar bevindingen doet het IMF een aantal belangrijke aanbevelingen aan de toezichtautoriteiten. Zo steunt het IMF het advies van het Nederlands Financieel Stabiliteitscomité (FSC) om de LTV-ratio (de verhouding tussen de hypotheeklening en het onderpand) na 2018 verder omlaag te brengen naar 90% en om de reeds ingezette afbouw van de hypotheekrenteaftrek te versnellen. Beide maatregelen zullen huishoudens weerbaarder maken tegen financiële schokken, zo meent het IMF. Dit schrijft DNB in haar bulletin.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 feb 2024

Laatst gewijzigd

9 feb 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.