Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 feb 2024 Nieuws

Gewijzigde polisvoorwaarden (toch maar aangetekend versturen)

De consument vordert uitkering van de schade door diefstal van haar scooter. De verzekeraar wijst dekking af omdat de scooter niet was voorzien van het vereiste voertuigvolgsysteem. Deze eis heeft de verzekeraar bij de verlenging van de verzekering als nieuwe voorwaarde op het polisblad vermeld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De verzekeraar heeft de eis van het voertuigvolgsysteem voor het eerst bij de verlenging van de verzekering als voorwaarde toegevoegd op het polisblad van 18 mei 2021. Maar nieuwe voorwaarden zijn alleen van toepassing als de consument hierover op de juiste manier is geïnformeerd, zoals is vastgesteld in de wet en de Europese richtlijnen. Aan de vereisten uit de wet en Europese richtlijnen is niet voldaan, zoals de commissie hierna toelicht.

Omdat de verzekering via de telefoon tot stand is gekomen, is de Richtlijn over de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten1 van toepassing (hierna: de Richtlijn financiële diensten op afstand). Omdat deze Richtlijn financiële diensten op afstand consumentenbescherming biedt2 en ambtshalve toetsing niet in deze richtlijn is uitgesloten, moet de commissie hieraan ambtshalve toetsen. Deze toetst ziet er als volgt uit.

Pdf?

Op grond van de Nederlandse wet en de Europese richtlijn financiële diensten op afstand moet de verzekeraar de verzekeringsvoorwaarden, ook die op het polisblad, op zodanige wijze ter beschikking stellen dat deze door de klant kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn voor latere kennisneming. De nieuwe voorwaarden moet de verzekeraar dus op tijd voor aanvang van het nieuwe verzekeringsjaar op papier of via een voor de consument beschikbare en toegankelijke ‘duurzame drager’ in kennis stellen van de nieuwe verzekeringsvoorwaarden. Een voorbeeld van een duurzame drager is bijvoorbeeld een pdf-bestand dat is gestuurd naar het e-mailadres van een consument. Zo kan de consument de informatie opslaan en zeker zijn dat de inhoud van de informatie niet eenzijdig door de verzekeraar wordt gewijzigd. Met andere woorden: het document is dan buiten de invloedsfeer van de verzekeraar gebracht, zodat hij deze niet meer kan veranderen.

Mail? Online omgeving?

De verzekeraar stelt dat hij de consument ook per e-mailbericht heeft geïnformeerd over de wijzigingen en dat hij daarmee heeft voldaan aan de regelgeving. De consument heeft verklaard het betreffende e-mailbericht niet te kunnen vinden, ook niet nadat zij nogmaals al haar e-mails in haar e-mailpostvak heeft gecontroleerd. In artikel 3:37 lid 3 BW is bepaald dat een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring pas werking heeft op het moment dat de geadresseerde die heeft ontvangen.
De verzender moet de ontvangst kunnen aantonen. Het is daarmee aan de verzekeraar om aan te tonen dat deze specifieke e-mail van 18 mei 2021 is aangekomen in het e-mailpostvak van de consument. De verzekeraar kan dit niet aantonen. De commissie moet er daarom van uitgaan dat de consument dit e-mailbericht niet heeft ontvangen.

Oordeel

Uit het bovenstaande volgt dat de verzekeraar de consument niet op de juiste manier heeft geïnformeerd over de nieuwe voorwaarden, en met name over de eis van het voertuig-volgsysteem.
Omdat de verzekeraar niet heeft voldaan aan de bovengenoemde vereisten zijn de nieuwe voorwaarden, waaronder de eis van het voertuigvolgsysteem, niet van toepassing.

Dit betekent dat de consument dekking heeft voor de schade ontstaan door de diefstal van de scooter.

Lees hier de volledige uitspraak.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Verzekeraar kan zich niet beroepen op oneerlijk beding

Een rechtsbijstandverzekeraar moet aan een consument alsnog de gemaakte advocaatkosten voor twee afzonderlijke kort gedingprocedures vergoeden. De verzekeraar heeft zich bij Kifid tevergeefs beroepen op het artikel in de algemene polisvoorwaarden over samenhangende conflicten.

Kifid: polisvoorwaarden of voorwaarden polisblad?

Consument heeft bij Verzekeraar een autoverzekering gesloten. Op het polisblad staat onder meer het volgende vermeld: "Aanschafwaarderegeling: de regeling in de polisvoorwaarden is van toepassing tot 36 maanden na aanschaf van het voertuig". De auto van Consument is binnen de genoemde periode van 3 jaar gestolen. Verzekeraar heeft hierop de dagwaarde van het voertuig vermeerderd met 10% aan Consument uitgekeerd. De aanschafwaarderegeling is conform de verzekeringsvoorwaarden alleen van toepassing voor auto's met een aanschafwaarde tot € 50.000,00.

Polis met clausuleblad? Dan aangetekend versturen..

Verzekeraar weigert vergoeding van schade na diefstal van auto op de grond dat de auto niet was voorzien van een voertuigvolgsysteem, zoals omschreven in de polis. Consument stelt hiertegenover dat het polisblad met beveiligingseisen hem nooit heeft bereikt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 feb 2024

Laatst gewijzigd

23 feb 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.