Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
4 mrt 2024 Nieuws

Aftrekbaarheid rente bij een rentevastperiode die langer loopt dan de resterende looptijd

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of de hogere rente volledig onder de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning valt, als een belastingplichtige bij het verstrijken van de rentevastperiode van de lening het renteaanbod van de bank niet aanvaardt, maar kiest voor een rentevastperiode die langer is dan de resterende looptijd van zijn lening met een hoger rentepercentage.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aanleiding

De belastingplichtige heeft een aflossingsvrije lening met een daaraan gekoppelde kapitaalverzekering eigen woning (hierna: KEW), waarmee de lening aan het einde van de looptijd wordt afgelost. De lening kwalificeert als eigenwoningschuld. Omdat de rentevastperiode van de lening voor de belastingplichtige verstrijkt, doet de bank aan hem een aanbod tot renteverlaging conform de geldende markttarieven. De belastingplichtige aanvaardt het renteaanbod niet en kiest voor een rentevastperiode die langer is dan de resterende looptijd van zijn lening met een hoger rentepercentage. De belastingplichtige doet dit omdat de opbouw van zijn KEW aan datzelfde rentepercentage is gekoppeld. En hoe hoger zijn rentepercentage daarbij is, hoe lager de premie is die hij daarvoor moet betalen. De bank staat dat vervolgens toe.

Vraag

Valt voor de belastingplichtige de hogere rente volledig onder de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning?

Antwoord

Nee.

Beschouwing

Rente is een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de hoofdsom. Het kiezen voor een rentepercentage dat behoort bij een rentevastperiode die langer is dan de resterende looptijd van de lening leidt er in dit geval toe dat de rentevergoeding die boven het rentepercentage uitkomt dat behoort bij de rentevastperiode van de resterende looptijd, niet wordt aangemerkt als een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de hoofdsom. Voor dat deel van de rentevergoeding is geen sprake van aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de zin van artikel 3.120, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Dat deel van de rentevergoeding heeft namelijk betrekking op andere rechten, waaraan een zelfstandige waarde kan worden toegekend naast de overeenkomst van geldlening (besluit DGB2010/921, onderdeel 9.4). De reden van het hogere rentepercentage is de wens om daarmee een hogere rente vergoed te krijgen op een bijkomend product, namelijk de KEW. Tegenover het hogere rentepercentage staat immers een lagere premie voor de KEW.

 

Bron: Belastingdienst

Lees ook…

Ook boeterente verschuldigd als rentevaste periode eindigt na einddatum lening?

Consumenten hebben in 1989 een hypothecaire geldlening afgesloten met een looptijd van 30 jaar. In 2013 hebben Consumenten de Geldverstrekker verzocht de rente van twee van de zes leningdelen vast te zetten voor een periode van tien jaar. De Geldverstrekker heeft hen gewezen op het feit dat een rentevastperiode van tien jaar de looptijd van de totale lening zou overschrijden.

Uw mening

 
Edwin Zijdenbos CFP®
4 mrt 2024
@Schipper - Mocht in de praktijk zo'n renteaftrek afgewezen worden, kan men een beroep doen op Fintool voor assistentie bij een bezwaarschrift. Zie ook DGB2010/921 besluit, paragraaf 9.6. Daar zie ik zelf wel ruimte voor de klant met 10 jaar in uw reactie. Als de geldverstrekker wel een 7-jaars rente aanbiedt, zal het standpunt van de belastingdienst weer wel zwaarder wegen, want relatie had een 'passend' alternatief.
Maar praktisch vraag ik mij af hoe vaak het gebeurt. Temeer daar er het risico aanwezig is op het betalen van een vergoedingsrente.
 
Christiaan Schipper
4 mrt 2024
en wat als er geen andere rechten kunnen worden bepaald? in de situatie dat de restant looptijd bijvoorbeeld nog 7 jaar is en geldverstrekker geeft de keuze tussen 5 en 10 jaar vast, waarbij consument - obv zekerheid - kiest voor 10 jaar vast.. geldt hiervoor dan hetzelfde?
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 mrt 2024

Laatst gewijzigd

4 mrt 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.