Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
25 mrt 2024 Nieuws

Na 10 jaar nog geen OHA

In 2014 zijn de consument en de ex-partner uit elkaar gegaan. De consument en de expartner hebben daarbij onderling afgesproken dat de woning aan de ex-partner wordt toebedeeld en dat de ex-partner de hypothecaire geldlening op zich neemt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De commissie stelt voorop dat de consument en zijn ex-partner op grond van de afspraken die zij met de bank hebben gemaakt beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de hypothecaire geldlening. Ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van een van de schuldenaren is een wijziging van de bestaande geldleningsovereenkomst. Voor een dergelijke wijziging is instemming van alle contractspartijen nodig. De bank is in beginsel niet verplicht die instemming te verlenen. De bank mag weigeren om ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te verlenen, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (zie artikel 6:248 lid 2 BW).

Inkomensverklaring

De bank heeft als volgt toegelicht waarom zij weigert om de consument te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. De bank moet op grond van artikel 4:34 van de Wet op het Financieel toezicht waken voor overkreditering en zij mag in verband daarmee geen onverantwoorde hypothecaire geldleningen verstrekken. De cijfers van de onderneming van de ex-partner van de consument zijn dusdanig dat geen inkomensverklaring kan worden
afgegeven. Een inkomensverklaring betreft een verklaring die wordt opgesteld aan de hand van een analyse van de cijfers van een onderneming wanneer een financieringsaanvraag wordt gedaan door een ondernemer.

De uitkomst van de analyse resulteert in een toetsingsinkomen waarmee vervolgens wordt gerekend bij een financieringsaanvraag. Indien geen inkomensverklaring kan worden afgegeven, dan is er sprake van een situatie waarin niet kan worden geconcludeerd dat er een vast en bestendig inkomen is. Van een vast en bestendig inkomen van de ex-partner van de consument is dus geen sprake. De bank mag daarom de hypothecaire geldlening waarvoor de consument nog hoofdelijk aansprakelijk is, niet aan alleen de ex-partner verstrekken. Dat heeft tot gevolg dat de consument niet uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden ontslagen.

Belang

Tegenover het belang van de bank staat het belang van de consument om uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te worden ontslagen. De commissie heeft er begrip voor dat de consument niet langer aansprakelijk wil zijn voor de hypothecaire geldlening die hij met zijn ex-partner heeft afgesloten. Het is de commissie echter niet gebleken dat de consument een zodanig zwaarwegend belang heeft dat de weigering van de bank om ontslag uit de
hoofdelijke aansprakelijkheid te verlenen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Beslissing

De vordering wordt afgewezen.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Overname aandeel woning ex-partner goed vastleggen

De rechtbank heeft een uitspraak gedaan over de vraag welke waarde van toepassing is bij het regelen van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en toebedelen van de woning aan de achterblijvende ex-partner (koper aandeel woning ex-partner).

Binnen een jaar ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid regelen

Het hof is van oordeel dat de vrouw binnen een jaar na de echtscheiding ontslagen moet zijn uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypothecaire geldlening.

Uitleg boetebeding bij aflossen hypothecaire geldlening

Een huiseigenaar (eiser) wenst zijn voormalige echtgenoot te ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid. De discussie spitst zich toe op de vraag of er sprake is van een maximale boete van 3% van het leningbedrag (in plaats van de reguliere vergoedingsrente).

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid na 16 jaar eindelijk in zicht

Partijen hebben bij het afsluiten van de hypothecaire geldlening in 2003 noch bij het verbreken van de relatie in 2005 afspraken met elkaar gemaakt over de gevolgen van het verbreken van hun relatie in combinatie met het gegeven dat de woning eigendom van de man was (en zou blijven), maar de vrouw mede aansprakelijk was voor de op die woning rustende hypothecaire geldlening.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 mrt 2024

Laatst gewijzigd

25 mrt 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.