Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
27 mrt 2024 Nieuws

Alcoholuitsluiting en polisvoorwaarden niet ontvangen?

De rechtbank kan niet vaststellen dat verzekeringnemer ooit polisvoorwaarden heeft ontvangen. Dat betekent echter niet dat er voor de telefonisch afgesloten verzekering geen voorwaarden zouden gelden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De rechtbank overweegt dat polisvoorwaarden alleen gelden als ze zijn overeengekomen. Daarvoor is in beginsel nodig dat ze aan de verzekeringnemer zijn toegezonden. De aanvaarding zal meestal stilzwijgend plaatsvinden, namelijk doordat de verzekeringnemer de door hem ontvangen polis zonder protest behoudt.

Niet aantoonbaar

Verzekeraar A. heeft niet aangetoond dat [naam VOF] de polis en de voorwaarden heeft ontvangen. Wel heeft A. kopieën overgelegd van brieven met bijlagen die zij aan [naam VOF] zou hebben gestuurd. Uit de inhoud daarvan blijkt dat het om elektronische toezending zou moeten gaan. Zo staan er in de brieven de oproep om het verzekeringsbewijs zelf uit te printen en de aankondiging dat wijzigingen per email zullen worden verstuurd. Uit het onderzoeksrapport van A. blijkt echter dat zij aanvankelijk niet over het juiste mailadres van [naam VOF] beschikte en dat een melding terugkwam dat verzending van de e-mails was mislukt. Het is niet duidelijk geworden wanneer hierin verandering is gekomen en welke mails [naam VOF] hebben bereikt. De rechtbank kan dus niet vaststellen dat [naam VOF] ooit polisvoorwaarden heeft ontvangen.

Redelijkerwijs

Dat betekent echter niet dat er voor de telefonisch afgesloten verzekering geen voorwaarden zouden gelden. Voor de inhoud van de verzekering komt het aan op wat partijen bij het sluiten van de verzekering ten aanzien daarvan redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. In aanvulling daarop heeft de verzekering de gevolgen die naar de aard van de verzekering voortvloeien uit de wet, de gewoonte en de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Voorlopige dekking

Tussen partijen is niet in geschil dat telefonisch een verzekering van het type allrisk is afgesloten en geen van partijen heeft gesteld dat specifieke, afwijkende voorwaarden zouden zijn besproken. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat tussen partijen de gebruikelijke voorwaarden gelden die A. op dat moment aanbood onder de aanduiding allrisk. Dat zijn de polisvoorwaarden die A. in deze procedure heeft overgelegd. De rechtbank volgt daarmee de vaste rechtspraak over de voorwaarden die gelden als een verzekeraar alleen mondeling voorlopige dekking verleent.

Wel wilsovereenstemming

De rechtbank verwerpt het argument van gedaagden dat de alcoholuitsluiting een kernbeding vormt en dat dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen. Partijen hebben telefonisch wilsovereenstemming bereikt over de reikwijdte van de dekking van de verzekering, namelijk dekking overeenkomstig de gebruikelijke voorwaarden voor allriskverzekeringen van A. De alcoholuitsluiting maakt deel uit van die dekkingsomschrijving en ook over de alcoholuitsluiting bestond daarom wilsovereenstemming.

Beslissing

De verzekeraar wordt in het gelijk gesteld.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Polisvoorwaarden digitaal verstrekt?

De consument is van mening dat de verzekeraar dekking moet verlenen voor de door hem geleden waterschade. De consument heeft namens de VvE de voorwaarden niet ontvangen. De verzekeraar is van mening dat de VvE voldoende kennis heeft kunnen nemen van de voorwaarden. De voorwaarden worden elk jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van de verzekering digitaal verstrekt.

Gewijzigde polisvoorwaarden (toch maar aangetekend versturen)

De consument vordert uitkering van de schade door diefstal van haar scooter. De verzekeraar wijst dekking af omdat de scooter niet was voorzien van het vereiste voertuigvolgsysteem. Deze eis heeft de verzekeraar bij de verlenging van de verzekering als nieuwe voorwaarde op het polisblad vermeld.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 mrt 2024

Laatst gewijzigd

27 mrt 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.