Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
22 apr 2024 Nieuws

Kamervragen over bericht klachten windturbines

Staatssecretaris Heijnen gaf antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Een derde van Gronings dorpje bezoekt dokter vanwege klachten windturbines'.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vraag 5:
Hoe bent u van plan zo snel mogelijk afstands- en geluidsnormen te hanteren? Hoe voorkomt u vertraging? Naar welke datum van invoering en implementatie van afstands- en geluidsnormen streeft u?
Antwoord 5:
Een landelijke afstandsnorm, geluidsnormen en overige milieunormen voor nieuwe windparken zijn pas van kracht als de nieuwe regelgeving in werking is getreden. Bevoegde gezagen kunnen wel zelf regels stellen als zij daarvoor een milieueffectrapportage hebben uitgevoerd. Meet- en rekenvoorschriften moeten via een ministeriële regeling worden vastgesteld en tegelijkertijd met het ontwerpbesluit in werking treden. Om vertraging te voorkomen probeer ik zo spoedig mogelijk, naar verwachting na de zomer, het ontwerpbesluit bij uw Kamer voor te hangen. Daarna zal het ontwerpbesluit voor advisering aan de Raad van State worden aangeboden.
De geplande datum van inwerkingtreding van het besluit is 1 juli 2025. Op die datum vervalt de tijdelijke overbruggingsregeling voor bestaande windparken.

Antwoord 7:
Uit de ‘Gezondheidsverkenning windturbines’ van het Nivel komen geen duidelijke aanwijzingen voor verhoogde gezondheidsrisico’s in de nabijheid van windturbines. Deze bevindingen zijn in lijn met eerdere conclusies van het RIVM op basis van internationaal onderzoek dat er geen eenduidig bewijs is dat windturbinegeluid samenhangt met gezondheidseffecten, met uitzondering van hinder en mogelijke slaapverstoring.

 

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Windparken, windmolens en windturbines

Staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius gaf antwoord op Kamervragen over het bericht "Van Hoogezand tot Siddeburen: iedereen wil 's nachts een stil windpark". Ook is een reactie gegeven op een brief inzake windturbines en gezondheid.

Windturbines, zonneparken en woningprijzen

De woningprijsontwikkeling van woningen binnen een straal van 2 kilometer vanaf een grote windmolen (=150m) blijft in de periode na 2011 met gemiddeld 5% achter ten opzichte van woningen waar geen windturbines in de buurt staan. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam.

Kamervragen over het bericht dat woningprijzen dalen door windturbines

Minister Schultz van Haegen heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over het bericht dat woningprijzen dalen door windturbines.

Geluid van windturbines en het mogelijke effect daarvan op omwonenden

Bij het plaatsen van windturbines nabij bewoond gebied is geluid één van de belangrijke onderwerpen. Het geluid kan leiden tot klachten bij omwonenden die op grond van onderzoek nog maar ten dele kunnen worden verklaard. Dit blijkt uit het bericht “Geluid van windturbines” van het Kennisplatform Windenergie dat aan de tweede kamer is aangeboden. Het kennisbericht (zie download) zet op een rij wat bekend is over geluid van windturbines en het mogelijke effect daarvan op omwonenden.

Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden

Mensen die dichtbij windturbines wonen, hebben vooral last van het geluid dat windturbines met zich meebrengen. Sommige mensen ervaren hinder (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgevings- of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Om de invloed van windturbines op de slaap te kunnen beoordelen, zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar. De beschikbare resultaten laten geen definitieve conclusie toe. Voor andere directe effecten op de gezondheid is geen bewijs. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 apr 2024

Laatst gewijzigd

22 apr 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.