Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
9 mei 2024 Nieuws

Kruislings schenken (Gerechtshof)

Belanghebbende schenkt aan de kinderen van een ander in totaal € 200.000 (4 x € 50.000) en die ander schenkt aan de kinderen van belanghebbende ook in totaal € 200.000 (2 x € 100.000). De eigenwoningvrijstelling voor schenkingen ouder-kind is al uitgeput door belanghebbende.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De eigenwoningvrijstelling voor schenkingen ouder-kind is al uitgeput door belanghebbende.

Belastingdienst

De Inspecteur doet terecht een beroep op fiscaalrechtelijke (her)kwalificatie. Wetsontduiking en handelen in strijd met bedoeling van de wetgever omdat de schenking door de ander aan de kinderen van belanghebbende geacht kan worden een vermogensoverheveling van ouder naar kind tot stand te brengen met als doorslaggevende motief het ontgaan van schenkbelasting.

Overweging(en) Hof

Het Hof overweegt dat uit de gegeven feiten en rechtshandelingen volgt dat ten aanzien van schenking 2 en schenking 3 in samenhang bezien sprake is van – een door de wetgever ongewenste vorm van – het kruislings schenken. Het Hof neemt daarbij in aanmerking dat (i) tegenover de vermogensverschuiving van moeder [B] ter zake van schenking 3, een even grote vermogensverschuiving staat van mevrouw [C] ter zake van schenking 2, of wel de omvang van schenking 2 (aan belanghebbende € 100.000 en aan de broer € 100.000) is in totaal even groot als schenking 3 (4 keer € 50.000 aan de kinderen van mevrouw [C] ), (ii) niet aannemelijk is dat mevrouw [C] zou zijn overgegaan tot het doen van schenking 2 indien moeder [B] schenking 3 niet zou doen.

Weliswaar heeft de gemachtigde ter zitting gesteld dat voor moeder [B] en voor mevrouw [C] gegeven de omvang van hun vermogen, het niet ongewoon zou zijn om dit soort schenkingen aan derden te doen ook zonder daarvoor een tegenprestatie te verwachten, echter het Hof acht die stelling zonder onderbouwing niet aannemelijk, (iii) tussen de schenkingen relatief korte tijd is verstreken en (iv) zowel schenking 2 als schenking 3 zijn gedaan met het oog op de toepassing van de eigenwoningvrijstelling.

Dit kruislings schenken leidt naar het oordeel van het Hof in het onderhavige geval tot strijd met het doel en de strekking van de SW 1956 als aangehaald onder 5.4.2, aangezien daarmee zou worden bewerkstelligd dat belanghebbende zowel voor haar aandeel in schenking 1 als in schenking 2 de eigenwoningvrijstelling zou kunnen toepassen en bij moeder [B] in verband met die schenkingen – voor zoveel nodig door tussenkomst van mevrouw [C] – vermogensverschuivingen hebben plaatsgevonden. De Inspecteur heeft daarom terecht bepleit dit kruislings schenken te bestrijden door middel van een fiscaalrechtelijke interpretatie van de feiten en rechtshandelingen.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kruislings schenken

De Belastingdienst en rechter 'prikken' door schenkconstructie. Door kruislings te schenken werd een dubbele schenkvrijstelling eigen woning beoogd.

Kamervragen advertentie toepassing schenkvrijstelling eigen woning

Staatssecretaris Snel beantwoorde Kamervragen naar aanleiding van een advertentie over de toepassing van de schenkvrijstelling eigen woning.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.