Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
13 mei 2024 Nieuws

Kamervragen over verlagen NHG-premie

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over het verlagen van de premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Rijksoverheid staat indirect garant en wordt aangesproken wanneer het fondsvermogen van NHG onvoldoende is om aan haar verplichtingen te voldoen. Een fors fondsvermogen van NHG is daarom belangrijk om de kans op het Rijk als achtervang zo klein mogelijk te houden. Hoe hoger het fondsvermogen, hoe kleiner het risico op het Rijk als achtervang.

Fondsvermogen

In de nasleep van de financiële crisis was het belangrijk om het fondsvermogen van NHG op peil te krijgen. Het fondsvermogen is sinds die tijd sterk gestegen door hoge premie-inkomsten en het beperkt aantal verliesdeclaraties als gevolg van de sterk gestegen huizenprijzen. Het fondsvermogen van NHG is de afgelopen jaren gegroeid naar € 1,6 miljard. Het gegarandeerd vermogen, het bedrag aan hypotheken waarvoor NHG garant staat, is ongeveer €200 miljard.

NHG-provisie

De risico’s voor het Rijk als achtervang zijn daarmee zeer klein (geworden). De afgelopen jaren kon de NHG-provisie worden verlaagd van 1% naar de huidige 0,6%. Door deze verlaging dalen de provisie-inkomsten van NHG en stijgt het fondsvermogen de laatste jaren minder sterk.

Evaluatie

Uit de evaluatie blijkt namelijk ook dat in de toekomst, bij andere ontwikkelingen op de huizenmarkt, het aantal declaraties toe kan nemen en dat daarmee het garantievermogen van NHG (sterk) kan dalen.
Ook blijkt uit de evaluatie dat in de borgtochtprovisiemethodiek de kans op extreme woningmarktscenario’s wordt onderschat en daarmee het risico op achtervangaanspraak laag wordt ingeschat. Een fors garantievermogen is daarom verstandig om de risico’s voor de staat te beperken.

2025

SEO heeft in de evaluatie van de borgtochtprovisiemethodiek verschillende aanbevelingen gedaan om de borgtochtprovisiemethodiek te verbeteren. Deze aanbevelingen worden op dit moment nader uitgewerkt. Na deze uitwerking wil ik komen tot een verbeterde provisiemethodiek die kan worden toegepast bij de berekening van de premie voor 2025.


Bron: Rijksoverheid


2012

Het WEW heeft een vermogen van € 785 miljoen (per 31 december 2012) om verliezen in eerste instantie op te vangen.

Per 31 december 2012 staat het WEW borg voor in totaal € 149 miljard aan lopende hypothecaire leningen (gegarandeerde vermogen).

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

NHG streeft naar stabiele premie

Nationale Hypotheek Garantie bekijkt momenteel samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hoe hoog de NHG premie in 2019 zal zijn. Op dit moment is de premie 1 procent van het hypotheekbedrag.

Nationale Hypotheek Garantie is onnodig duur

De premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moet volgend jaar echt omlaag, vindt Vereniging Eigen Huis. Uit het jaarverslag van het Waarborgfonds Eigen Woning, de organisatie achter de NHG, blijkt dat de organisatie op alle vlakken de wind in de rug heeft. Het premie-inkomen neemt nog sneller toe dan werd verwacht, het verzekeringsrisico neemt verder af en het aantal verliesdeclaraties daalt sterk. Het vermogen van het fonds is in 2017 met maar liefst € 134 miljoen toegenomen tot ruim € 1,1 miljard.

NHG premie drempel voor starters?

Het WEW deelt de zorg van Vereniging Eigen Huis, dat de NHG premie een drempel kan opwerpen voor met name starters, om een veilige hypotheek, mét NHG te sluiten.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 mei 2024

Laatst gewijzigd

13 mei 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.