Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
15 mei 2024 Nieuws

Wijziging wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2024

Wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen is nu van toepassing op bemiddelaars in hypothecair krediet met zetel in een andere lidstaat die door middel van het verrichten van diensten naar Nederland hun bedrijf uitoefenen. Dit is echter niet de bedoeling omdat deze bemiddelaars in hypothecair krediet dienen te voldoen aan de gedragsregels die gelden in de lidstaat van herkomst. Daarom wordt het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen (met uitzondering van artikel 4:9, tweede, vierde en vijfde lid) niet van toepassing verklaard op deze bemiddelaars.

Vakbekwaamheid

Aangezien op grond van artikel 9, derde lid, richtlijn hypothecair krediet de lidstaat van ontvangst minimumeisen mag stellen aan de vakbekwaamheid blijft artikel 4:9, tweede, vierde en vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) wel van toepassing op deze bemiddelaars.
Het gaat om de vakbekwaamheidseisen zoals opgenomen in bijlage III, onderdeel 1, onder b, c, e en f, bij de richtlijn hypothecair krediet. Artikel 6, eerste lid, onder e, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft bepaalt dat aan artikel 4:9, tweede lid, Wft wordt voldaan indien de bemiddelaar in hypothecair krediet met zetel in een andere lidstaat die door middel van het verrichten van diensten naar Nederland haar bedrijf uitoefent, voldoet aan bijlage III, onderdeel 1, onder b, c, e en f, bij de richtlijn hypothecair krediet.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Opvoerdatum

15 mei 2024

Laatst gewijzigd

15 mei 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.