Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
15 mei 2024 Nieuws

Kamervragen over het mogelijk maken van resomeren

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over het mogelijk maken van resomeren.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vraag 1

In hoeverre deelt u de stelling dat, zoals het kabinet reeds in 2020 aangaf voornemens te zijn om de benodigde wetswijziging van de Wet op de lijkbezorging te realiseren en resomeren zo mogelijk te maken, resomeren zo snel als mogelijk legaal moet worden in Nederland?

Antwoord op vraag 1
Ik deel de urgentie om alkalische hydrolyse wettelijk mogelijk te maken. Deze urgentie is opnieuw bevestigd tijdens een recent gesprek met enkele uitvaartondernemers die zich hard maken voor de introductie van alkalische hydrolyse. Zij worden regelmatig geconfronteerd met de wens van mensen om alkalisch gehydrolyseerd te worden en moeten hen dan teleurstellen dat dat nog niet mogelijk is.
Het toestaan van alkalische hydrolyse is slechts een onderdeel van een wetsvoorstel dat beoogt de gehele Wet op de lijkbezorging te moderniseren. We zetten in op een spoedige, maar ook zorgvuldige voorbereiding van dit wetsvoorstel. Momenteel wordt hard gewerkt aan de afronding van het wetsvoorstel met het oog op de eerder aangekondigde consultatie in de eerste helft van dit jaar.

2025 +

Gelet op de gebruikelijk te doorlopen stappen van een wetstraject lijkt het mij onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel op 1 januari 2025 in werking kan treden. Hoewel ik waarde hecht aan spoedige totstandkoming van het wetsvoorstel dat onder meer alkalische hydrolyse mogelijk maakt, meen ik dat dit ook zorgvuldig dient te gebeuren.

Geen gedoogbeleid

Hoewel ik dus de urgentie onderschrijf om alkalische hydrolyse toe te staan, ben ik niet bereid tot het opzetten van een gedoogconstructie, vooruitlopend op aangekondigde wetswijziging.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Alkalische hydrolyse

Op dit moment kent Nederland vier vormen van lijkbezorging: begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Alkalische hydrolyse, ook wel bekend als resomeren, wordt straks als nieuwe vorm toegevoegd.

Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging

In het advies presenteert de Gezondheidsraad een toetsingskader, waarna zij twee potentiële vormen van lijkbezorging daaraan toetst, namelijk alkalische hydrolyse (ook bekend als ‘resomeren’) en composteren.

Rapport 'Draagvlakonderzoek resomeren'

Minister Plasterk heeft de Tweede Kamer het rapport 'Draagvlakonderzoek resomeren' over resomeren als alternatieve wijze van lijkbezorging toegezonden.

TNO rapport over milieu aspecten resomeren

Minister Plasterk heeft de Tweede Kamer een aanvullend TNO-rapport gestuurd over de milieueffecten van resomeren. Dit rapport is een update van een eerder rapport van TNO uit 2011 over de milieueffecten van verschillende methoden van lijkbezorging.

Onderzoek naar draagvlak voor resomeren

Dit rapport geeft inzicht in hoeverre de Nederlandse bevolking de introductie van de nieuwe methode accepteert en overweegt voor de eigen uitvaart.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 mei 2024

Laatst gewijzigd

15 mei 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.