Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
24 mei 2024 Nieuws

Kamerbrief over evaluatierapport CDFD

Minister Van Weyenberg informeerde de Tweede Kamer over het evaluatierapport over het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het CDFD voert een drietal hoofdtaken uit die volgen uit het Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft. Deze betreffen:

  • de jaarlijkse advisering over de aanpassing van eindtermen en toetstermen voor de examinering van vakbekwaamheid en adviesbevoegdheid van financieel adviseurs;
  • het inhoudelijk beheer van de centrale examenbank; en
  • de erkenning van en het toezicht op exameninstituten waar financieel adviseurs examens afleggen.

De evaluatie van het CDFD ziet zowel op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitoefening van deze drie taken als op haar organisatievorm.

Het CDFD voert haar taken doeltreffend uit

KWINK concludeert dat het CDFD een gedegen en zorgvuldig proces heeft ingericht voor de advisering over de eind- en toetstermen. Externe itemauteurs en -controleurs, het ministerie en exameninstituten zijn overwegend positief over dat proces. Daarnaast concludeert KWINK dat het CDFD de wijze van het ophalen van inzichten en suggesties goed heeft georganiseerd. Het CDFD stelt marktpartijen in de gelegenheid om te reageren. KWINK constateert voorts dat het CDFD inhoudelijk transparant is over wat wel en niet is opgenomen in de adviezen over de aanpassing van de eind- en toetstermen.

KWINK concludeert verder dat het CDFD het proces van het inhoudelijk beheer van de centrale examenbank zorgvuldig en gedegen heeft ingericht. De kwaliteit van de examenvragen en samenstelling van examens is hoog.

KWINK ziet op een aantal specifieke onderdelen ruimte voor verbetering. Het gaat met name om de volgende verbeterpunten voor het CDFD en het ministerie:

  • CDFD en het ministerie zouden afspraken kunnen maken over de jaarlijkse aanpassing van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft indien er (te) weinig ontwikkelingen zijn die aanpassing nodig maken;
  • CDFD kan haar pogingen intensiveren om een grotere groep betrokkenen te motiveren om relevante ontwikkelingen aan te leveren en te reageren op de consultatie van de jaarlijkse wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft.


Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 mei 2024

Laatst gewijzigd

24 mei 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.