Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
19 jun 2024 Nieuws

Kamervragen over bericht dat zorgverzekeraars overstappers belemmeren

Minister Dijkstra gaf antwoord op vragen over het bericht dat zorgverzekeraars overstappers belemmeren waardoor de premie onnodig hoog is.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)1 waar het bericht op gebaseerd is, laat zien dat een groot deel van de verzekerden een basispolis heeft waarvoor een (bijna) gelijk, maar goedkoper alternatief bestaat.
Dat kan verschillende redenen hebben. Verzekerden kunnen inherent aarzelend staan tegenover overstappen naar een andere basisverzekering of een andere zorgverzekeraar, zoals een deel van de consumenten ook op andere markten zoals energie of telecommunicatie minder geneigd is tot “switchen”.
Maar verzekerden kunnen ook meer willen betalen voor hun huidige polis uit tevredenheid en vanuit service- en merkbeleving.

Daarbij merk ik graag op dat er geen 900 miljoen voor het ‘oprapen’ ligt. Een massale overstap van verzekerden naar goedkopere polissen zal leiden tot premiestijgingen. De kosten van de zorg moeten immers betaald worden.

Informatie

Ik vind het belangrijk dat verzekerden weten dat er een (bijna) gelijk, maar goedkoper alternatief is. Daarom is het goed dat de ‘Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten’ (TH/NR-027) van de NZa zorgverzekeraars verplicht om verzekerden via hun website te wijzen op bijna gelijke polissen. Zorgverzekeraars moeten hierbij aangeven wat de verschillen zijn tussen deze polissen.

Verder steun ik het voornemen van de NZa om te verkennen of zorgverzekeraars verplicht kunnen worden om verzekerden actiever te wijzen op een eventuele (bijna) gelijke polis met een lagere premie.

Tegenspraak

Tot slot wil ik nog opmerken dat ik de stelling niet deel dat een goedkopere polis automatisch een betere keuze is (verzekerden kunnen een duurdere polis met meer service prefereren boven een goedkopere polis met minder service), en dat verzekeraars mensen niet belemmeren om over te stappen, zij proberen ook juist zo duidelijk mogelijke informatie te geven.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Informatiekaart Zorgverzekeringen 2024

Minister Dijkstra informeerde de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van het zorgverzekeringsstelsel. Daarbij gaat zij in op enkele moties en toezeggingen over zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt

Verzekerden hebben bij het kiezen van een zorgverzekering meer dan in eerdere jaren aandacht voor een vrije keuze aan zorgaanbieders. Voor 17 procent van de verzekerden die zijn overgestapt was dit een reden om te kiezen voor een nieuwe zorgverzekering. Vorig jaar was dit nog 11 procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft laten uitvoeren.

Polisaanbod 2024

Minister Kuipers informeerde de Tweede Kamer over het polisaanbod van zorgverzekeraars voor 2024. Ook ging de minister in op de evaluatie van de Wet Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

19 jun 2024

Laatst gewijzigd

19 jun 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.