Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
3 jul 2024 Nieuws

Verlaging vrijstelling groen beleggen

Het rapport 'Verwachte gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat over de gevolgen van de halvering van de fiscale vrijstelling in de inkomstenbelasting voor groen sparen en groen beleggen in het Belastingplan 2025.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Groen beleggen heeft tot doel om kapitaal van particuliere spaarders en beleggers aan te trekken en deze beschikbaar te stellen voor de financiering van innovatieve duurzame projecten die anders niet zouden worden gerealiseerd. Met deze regeling kunnen spaarders en beleggers een belastingvoordeel krijgen als zij erkende innovatieve duurzame projecten ondersteunen. Banken kunnen daardoor tegen gunstige tarieven ‘innovatieve groene projecten’ financieren, terwijl spaarders en investeerders door het belastingvoordeel een tegemoetkoming krijgen voor het lagere rendement op ‘groene’ beleggingen ten opzichte van ‘gewone’ beleggingen.

Op dit moment zijn er twee regelingen voor particulieren om groene beleggingen (groene spaartegoeden en andere groene bezittingen) te stimuleren, namelijk een vrijstelling in box 3 en een heffingskorting over het vrijgestelde deel van de groene beleggingen.

Groenverklaring

Projecten die aan de eisen van de Regeling groenprojecten voldoen, komen in aanmerking voor een ‘groenverklaring’ op basis waarvan groenfondsen meerjarige leningen verstrekken tegen een aantrekkelijk tarief.

Bevindingen van het onderzoeksrapport

De daadwerkelijke gevolgen van de verlaging van de vrijstelling zullen vermoedelijk pas eind 2024 zichtbaar worden. Interesse in groen sparen en beleggen is historisch hoog, met bijna € 6,7 miljard aan ingelegd vermogen op 31 december 2023 (cijfers NVB). Het aantal groene spaarders en beleggers lag op dat moment op bijna 170.000, een toename van ruim 18% ten opzichte van twee jaar eerder. Het ingelegd vermogen neemt al sinds 2018 elk jaar toe met de grootste stijging in 2023.

Spaarders en beleggers: forse daling in ingelegd vermogen

De verlaging van de vrijstelling voor groen sparen en beleggen zorgt volgens de onderzoekers naar verwachting voor een daling van 30% tot 37% van het ingelegde vermogen in 2025. In absolute zin zou dit een daling van het ingelegde vermogen van de huidige € 6,7 miljard naar € 4,2 miljard tot € 4,7 miljard betekenen. Dit komt met name door een verschuiving van de inleg van spaarders en beleggers van de huidige naar de verlaagde vrijstellingsgrens. Hoewel 38% van de spaarders en beleggers in 2021 een inleg had van meer dan € 30.000, zorgt deze groep wel voor 72% van het ingelegde vermogen voor de financiering van groenprojecten.

Groenfondsen: fondsen krimpen

Hoewel er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat groenbanken en -fondsen hun activiteiten door de verlaging van de vrijstelling zullen beëindigen, is de verwachting dat een daling van de inleg in groen sparen en beleggen een negatief effect heeft op de omvang van groenbanken en -fondsen. Die zullen volgens het rapport (deels) krimpen. Dit zal de zoektocht naar kwalitatief goede en impactvolle groenprojecten in de toekomst lastiger maken.

Rem op (nieuwe) innovatieve en groene financieringen
Groenbanken en -fondsen geven aan dat, uitgaande van een lager ingelegd vermogen, zij geen of nauwelijks ruimte zullen hebben voor de financiering van nieuwe projecten. De huidige financieringscontracten lopen namelijk vaak zo’n 10 jaar, waardoor het eerst zaak is om de al lopende projecten te blijven financieren voordat men nieuwe projecten kan financieren.

BP2025

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 op 26 oktober 2023 is een amendement aangenomen waarmee de fiscale vrijstelling in de inkomstenbelasting voor groen sparen en groen beleggen (hierna: vrijstelling groen beleggen) per 2025 meer dan gehalveerd wordt. Hiermee wordt met ingang van 1 januari 2025 de vrijstelling groene beleggingen verlaagd van € 71.251 (fiscale partners: € 142.502) naar € 30.000 (fiscale partners: € 60.000).

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 jul 2024

Laatst gewijzigd

3 jul 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.