Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
10 jul 2024 Nieuws

Besluit implementatie zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

Dit koninklijk besluit voorziet in de inwerkingtreding per 10 juli 2024 van de bepalingen van de Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering (hierna: de Implementatiewet) en van het Besluit implementatie zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering (hierna: het Besluit) die verband houden met de voorziening in geval van insolventie van een verzekeraar.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Een groot deel van de bepalingen van de Implementatiewet en het Besluit is per 23 december 2023 in werking getreden. Reden dat nu ook de bepalingen die verband houden met de voorziening in geval van insolventie van een verzekeraar in werking kunnen treden, is dat per 10 juni 2024 overeenkomsten tot stand zijn gekomen als bedoeld in het dertiende lid van de artikelen 10bis en 25bis van richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid.

Verklaring schadeverleden

Artikel I, onderdeel G en artikel II, onderdeel A, onder 2-4 en onderdeel B van de Implementatiewet treden op een later moment in werking. Deze bepalingen zien op de verklaring betreffende het schadeverleden. Zij treden in werking vanaf de datum van toepassing van de uitvoeringshandeling van de Europese Commissie bedoeld in artikel 16, zesde alinea, van richtlijn 2009/103/EG (zoals gewijzigd door de richtlijn).

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Besluit implementatie zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

De richtlijn bevat o.a. wijzigingen ten aanzien van de reikwijdte van de verzekeringsplicht, de minimumbedragen van de verzekeringsdekking, de insolventie van een verzekeraar, de controle op verzekering en verklaringen betreffende het schadeverleden.

Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) en de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van EU-richtlijn 2021/2118. Hierdoor wordt ook EU-richtlijn 2009/103/EG gewijzigd, betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid.

Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en Wft

Minister Weerwind reageerde op de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Implementatiewet 6e richtlijn motorrijtuigenverzekering.

Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

Minister Weerwind gaf een toelichting op het wetsvoorstel Implementatiewet 6e richtlijn motorrijtuigenverzekering. Het wetsvoorstel gaat over de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid.

Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering (internetconsultatie)

Dit voorontwerp zet de zesde Europese richtlijn motorrijtuigenverzekering om in Nederlands recht. Lidstaten moeten er op grond van deze richtlijn voor zorgen dat er een orgaan is dat slachtoffers van een ongeval compenseert als de verzekeraar van het motorrijtuig failliet is.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 jul 2024

Laatst gewijzigd

10 jul 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.