Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
10 jun 2005 Nieuws

Nieuwe pensioenwet: meer zekerheid en duidelijkheid voor werknemers en gepensioneerden

Werknemers en gepensioneerden krijgen meer zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Daarvoor stelt het kabinet eisen aan de omvang van het eigen vermogen van de pensioenfondsen. Ook krijgen pensioendeelnemers een wettelijk recht op goede voorlichting over hun pensioen. Verder wil het kabinet dat alle werknemers van 18 jaar en ouder kunnen deelnemen aan pensioenregelingen in hun bedrijf. Dit is de kern van het Wetsvoorstel voor de Pensioenwet. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Om de uitbetaling van pensioenen aan deelnemers te garanderen, stelt het kabinet eisen aan de omvang van het eigen vermogen van de pensioenfondsen, zodat pensioenaanspraken in principe altijd uitgekeerd kunnen worden. Het kabinet heeft met werknemers- en werkgeversorganisaties en De Nederlandsche Bank afgesproken dat een deelnemer gemiddeld slechts éénmaal in de periode van zijn pensioenopbouw (zo’n veertig jaar) kan meemaken dat de reserves van het pensioenfonds lager zijn dan het vereiste minimum.

Verder scherpt het kabinet de eisen voor de voorlichting aan. Pensioenfondsen en verzekeraars moeten hun deelnemers en gepensioneerden duidelijk voorlichten over hun opgebouwde aanspraken en over de aanpassing van hun pensioenen aan de inflatie. Dit moet minstens één keer per jaar gebeuren. Werknemers die niet langer pensioen opbouwen in een fonds (slapers), moeten eens in de vijf jaar informatie krijgen over opgebouwde aanspraken. Voorlichting over vrijwillige aanvullende pensioenregelingen moet voldoen aan de eisen die ook gelden voor voorlichting over (andere) complexe financiële producten, zodat werknemers de regelingen onderling kunnen vergelijken. Ook de voorlichting over al dan niet aanpassen van de pensioenen aan de inflatie (indexatie) wordt aangescherpt. Als pensioenfondsen pensioenen niet indexeren of hier voorwaarden aan verbinden, moeten zij hun deelnemers en gepensioneerden daarover helder informeren. Als er onduidelijkheid is over het indexatiebeleid van een pensioenfonds, gaat de toezichthouder ervan uit dat de pensioenen onvoorwaardelijk worden geïndexeerd. Dan moeten pensioenfondsen ook voldoende vermogen hebben om aan de indexatieverplichting te voldoen.

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten houden toezicht op de naleving van de wet. De Autoriteit ziet toe op de naleving van de voorschriften over voorlichting. De Nederlandsche Bank controleert de financiële aspecten en alle overige bepalingen.

Het kabinet wil dat alle werknemers van 18 jaar of ouder voortaan mee kunnen doen in een pensioenregeling van hun bedrijf. Het kabinet wil op deze manier het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt met de helft terugdringen. Blijkt na evaluatie over het jaar 2006 dat het aantal niet aanzienlijk is gedaald dan komt er een wettelijk verbod op uitsluiting van werknemers.

Het wetsvoorstel wordt door minister De Geus voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het voorstel wordt openbaar bij indiening in de Tweede Kamer. De minister streeft ernaar dat de Pensioenwet in 2006 wordt ingevoerd.

 

Bron: Ministerie SZW 10 Juni 2005

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 jun 2005

Laatst gewijzigd

10 jun 2005

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.