Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
10 apr 2007 Nieuws

Toch recht op aftrek na vertraagde verhuizing

Wie een woning laat (ver)bouwen, heeft tijdens de verbouwingsperiode onder voorwaarden toch recht op hypotheekrenteaftrek. Die periode is wel gemaximeerd tot drie jaar. Toch bestaat er onder omstandigheden voor een langere periode recht op aftrek, dankzij de verhuisregeling.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

PriceWaterhouseCoopers bericht dat een in aanbouw zijnde woning als eigen woning valt aan te merken als de woning in dat jaar van aankoop zelf of binnen één van de daarop volgende twee kalenderjaren betrokken kan worden. Uit een uitspraak van de Rechtbank in Haarlem kan worden opgemaakt dat het recht op aftrek kan blijven bestaan na die periode, als het de intentie was om binnen de gestelde termijn het huis te betrekken, maar dat door omstandigheden van buitenaf niet gehaald werd. PWC: “Een man kocht op 11 december 2000 een bestaande woning. Op het moment van de aankoop was de man elders woonachtig. De woning moest ingrijpend worden verbouwd. Daartoe sloot de man een aanneemovereenkomst waarin onder meer was opgenomen dat de aannemer ernaar streefde om het gehele werk in week 50 van het jaar 2002 op te leveren. De duur van de verbouwing liep uit. Daarnaast rees er een geschil tussen de man en de aannemer die bij een scheidsrechtelijk vonnis in september 2004 werd beslecht. Op 14 en 15 december 2004 werd de inboedel van de man van zijn oude woning naar de nieuwe woning overgebracht. De man bracht in zijn aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001 de hypotheekrente van de aangekochte woning in aftrek. De inspecteur weigerde deze aftrek omdat de man niet binnen de tweejaarstermijn was verhuisd, waardoor de nieuwe woning niet meer als eigen woning zou kunnen kwalificeren. De rechtbank gaf aan -nu de man aftrekbare kosten voor de eigen woning opvoerde- hij aannemelijk moest maken dat de woning hem binnen de tweejaarstermijn als eigen woning ter beschikking zou staan. Op basis van feiten en omstandigheden vond de rechtbank de man in zijn bewijslast geslaagd. De streefdatum van week 50 van 2002 in de aanneemovereenkomst en een brief van een bouwkundig bureau boden aanknopingspunten dat het de bedoeling was dat de man de woning binnen de tweejaarstermijn zou gaan bewonen. Ook de gerezen problemen bij de uitvoering van de aanneemovereenkomst en het gewezen scheidsrechtelijke vonnis waren omstandigheden die aannemelijk maakten dat de woning toch als een eigen woning kon kwalificeren volgens de verhuisregeling.”

 

Bron: PriceWaterhouseCoopers, 10-04-2007

 

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 apr 2007

Laatst gewijzigd

10 apr 2007

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.