Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Algemeen

1 tot 10 van 1553.
22 jul 2024 Nieuws

Kamervragen over het artikel 'In de schulden na een erfenis'

Staatssecretaris Struycken gaf antwoord op Kamervragen over het artikel 'In de schulden na een erfenis: ‘Ik kreeg dit ineens op mijn bord’'.
22 jul 2024 Nieuws

Standpunt onzakelijke lening aan een bv

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de bevoordeling bij het verstrekken van een onzakelijke lening aan een bv.
19 jul 2024 Nieuws

Verzamelbesluit KEW

Dit besluit vervangt het besluit van 15 mei 2017, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 maart 2023. In dit besluit zijn alleen beleidsmatige onderwerpen opgenomen. Voor zover nog relevant zijn de onderwerpen met een toelichtend karakter opgenomen in een vraag- en antwoorddocument.
19 jul 2024 Nieuws

Eerste duiding arresten Hoge Raad box 3

Afgelopen juni heeft de Hoge Raad geoordeeld dat belastingplichtigen met een lager werkelijk rendement dan het veronderstelde rendement op hun box 3-vermogen de gelegenheid moeten krijgen dit aan te tonen. Als het werkelijke rendement lager is dan het zogeheten forfaitaire rendement, dan moet de belastingaanslag verminderd worden.
17 jul 2024 Nieuws

Rapport spaarmarktonderzoek

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceerde het definitieve rapport over de werking van de Nederlandse spaarmarkt, nadat belanghebbenden in de consultatieperiode hun reactie konden geven op het rapport.
8 jul 2024 Nieuws

Wijzigingsbesluit depositogarantie 2024

Dit wijzigingsbesluit strekt tot nadere implementatie van de herziene richtlijn depositogarantiestelsels1 (hierna: DGS-richtlijn) uit 2014 en voorziet in het actualiseren van en repareren van geconstateerde gebreken en omissies in de bepalingen ten aanzien van het depositogarantiestelsel, zoals neergelegd in hoofdstuk 6 van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (hierna: Bbpm).
8 jul 2024 Nieuws

Monitor Wsnp 20e meting (2023)

De monitor Wsnp 2023 —?de twintigste meting — laat zien dat de instroom in de Wet schuldsanering natuurlijke personen1 (hierna: Wsnp) iets gestegen is ten opzichte van 2022.
5 jul 2024 Nieuws

Brochure curatele, bewind en mentorschap

In deze brochure vindt u informatie over wat curatele, bewind of mentorschap betekent en wanneer deze maatregelen genomen kunnen worden.
5 jul 2024 Nieuws

Implementatiebesluit toegankelijkheidsvoorschriften bankdiensten

Deze algemene maatregel van bestuur strekt tezamen met de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten tot implementatie van de toegankelijkheidsrichtlijn.
3 jul 2024 Nieuws

Verlaging vrijstelling groen beleggen

Het rapport 'Verwachte gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat over de gevolgen van de halvering van de fiscale vrijstelling in de inkomstenbelasting voor groen sparen en groen beleggen in het Belastingplan 2025.
Getoond 1 tot 10 van 1553. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.