Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 3722.
27 jan 2022 Nieuws

NHG start met vijf marktpartijen een pilot voor duurhuurders

Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Vereniging Eigen Huis en NHG starten gezamenlijk de pilot ‘Duurhuur’. Hiermee willen zij huurders met hoge huurlasten de mogelijkheid bieden om met verantwoorde maatwerkfinanciering een eigen huis te kopen.
26 jan 2022 Nieuws

Uitvraag Marktmonitor 2022

Bijna 6800 adviseurs en bemiddelaars ontvangen deze week het verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de Marktmonitor 2022 in te vullen.
20 jan 2022 Nieuws

Werkloosheid in december licht toegenomen

Het aantal werklozen kwam in december 2021 uit op 369 duizend. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage valt iets hoger uit dan in november 2021, toen dit 3,7 was.
19 jan 2022 Nieuws

AFM introduceert vereenvoudigde afhandeling boetezaken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan partijen de mogelijkheid bieden om een boetezaak vereenvoudigd af te doen. Als een onderneming of een persoon bereid is de overtreding te erkennen en de boete te accepteren, kan de AFM de boete verlagen met 15% en volstaan met een verkort boetebesluit.
18 jan 2022 Nieuws

NLwerktaanwerk

NLwerktaanwerk is een initiatief van Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! en haar founders VNO-NCW en MKB-Nederland. Samen met publieke en private partijen, brancheorganisaties en werkgevers werken ze aan de vernieuwing van de arbeidsmarkt.
13 jan 2022 Nieuws

Cijfers en trends, november 2021

De publicatie ‘Cijfers en trends UWV’ bevat de meest recente maandelijkse cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo.
12 jan 2022 Nieuws

Onbewerkte kopie van ID-bewijs

In een uitspraak gaat de Geschillencommissie van Kifid uitgebreid in op de vraag wat een bank mag opvragen en vastleggen (ID-bewijs).
20 dec 2021 Nieuws

Kamervragen over het indienen van tuchtklachten over verzekeraars

Minister Hoekstra gaf antwoord op Kamervragen over de manier waarop consumenten een tuchtklacht kunnen indienen over een verzekeraar.
16 dec 2021 Nieuws

Resultaat overige werkzaamheden

Dit besluit betreft een actualisering van het besluit van 21 februari 2014 over belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden.
16 dec 2021 Nieuws

Kamerbrief aanhouden evaluatie algemene zorgplicht Wft

Minister Hoekstra deelde de de Tweede Kamer mede dat de nieuwe evaluatie van de algemene zorgplicht uit artikel 4:24a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) niet per 1 januari 2022 zal plaatsvinden.
Getoond 1 tot 10 van 3722. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.