Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 3440.
24 sep 2020 Nieuws

Stappenplan RI&E

Wat is een RI&E precies? Hoe stel je er een op? En hoe gebruik je een RI&E om risico’s op te lossen?
22 sep 2020 Nieuws

Wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Minister Hoekstra heeft de Eerste en Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 toegezonden.
22 sep 2020 Kennis

Stagiairs: echte of fictieve dienstbetrekking?

Als uw klant een stagiair aanneemt, kan sprake zijn van een echte of fictieve dienstbetrekking. Of er is helemaal geen dienstbetrekking. En wat zijn de gevolgen als een stagiair na de stageperiode in vaste dienst komt? In deze handreiking leest u hier meer over.
18 sep 2020 Nieuws

Wet eerlijker inkomen (internetconsultatie)

De Wet eerlijker inkomen regelt een stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML). Einddoel is dat het minimumloon 60% van het gemiddelde loon bedraagt.
17 sep 2020 Nieuws

Werkloosheid stijgt minder sterk in augustus

In augustus waren 426 duizend mensen werkloos, dat is 4,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 32 duizend werklozen per maand bij.
14 sep 2020 Nieuws

Wijziging besluit Wfsv

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde daarvan is in artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.
14 sep 2020 Nieuws

Nieuwe AFM portaal

Vanaf 14 september opent de AFM haar nieuwe portaal. Het AFM Portaal is de nieuwe verzamelplaats voor de diensten en formulieren van de AFM en vervangt daarmee het Digitaal Loket. Het nieuwe portaal sluit beter aan op de laatste technologische ontwikkelingen.
9 sep 2020 Nieuws

Wetsvoorstel Implementatiewet kapitaalvereisten 2020

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de Europese wijzigingsrichtlijn kapitaalvereisten1 en de wijzigingsverordening kapitaalvereisten2, die de richtlijn kapitaalvereisten3 onderscheidenlijk de verordening kapitaalvereisten4 wijzigen. Deze wijzigingsrichtlijn en -verordening maken onderdeel uit van het ‘Bankenpakket’5 waarmee een volgende stap wordt gezet naar de voltooiing van de bankenunie. Zij bevatten belangrijke wijzigingen van onder meer het kapitaaleisenraamwerk voor banken en bepaalde beleggingsondernemingen. Zo regelt de wijzigingsverordening een nieuwe risico-ongewogen minimum hefboomratiokapitaaleis van 3%, ook bekend als de ‘leverage ratio’, waaraan banken vanaf 28 juni 2021 moeten voldoen.
9 sep 2020 Nieuws

Oprichting VFBO

Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) is een feit. Onlangs hebben de voorzitters van FFP, SEH en RFEA de oprichtingsakte getekend, waarin afspraken zijn gemaakt rondom een krachtige samenwerking in de wereld van financieel advies.
8 sep 2020 Nieuws

Wijzigingen Uitvoeringsregels ontslag

Vanaf 1 september 2020 geldt een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook zijn er uitvoeringsregels voor de ontslagprocedure gemaakt.
Getoond 1 tot 10 van 3440. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.