Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 3396.
8 jul 2020 Nieuws

UBO-register

Vanaf 27 september moeten veel organisaties UBO's gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.
8 jul 2020 Nieuws

Kamerbrief over premieshoppen en A1-verklaringen

Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer over A1-verklaringen en premieshoppen. Met een A1-verklaring kunnen werknemers aantonen in welk land zij sociaal verzekerd zijn.
8 jul 2020 Nieuws

Voortgang onderzoeken no-riskpolis

Minister Koolmees meldt de voortgang van 3 onderzoeken naar de no-riskpolis. Het onderzoek naar de mogelijke effecten die uitgaan van het recht op de no-riskpolis is inmiddels gepubliceerd.
Ook gaat hij in op een aantal ontwikkelingen op het terrein van de werknemersverzekeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.
6 jul 2020 Nieuws

Duiding arbeidsmarktontwikkelingen, juli 2020

In deze publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen staan de gevolgen van de coronacrisis voor economie en arbeidsmarkt centraal.
3 jul 2020 Nieuws

Eevaluatierapport productontwikkelingsproces

Het productontwikkelings- en evaluatieproces moet ervoor zorgen dat een consument een voor hem of haar kostenefficiënt, veilig, nuttig en begrijpelijk financieel product aanschaft, dat waar voor zijn geld biedt. In de periode 2005-2010 constateerde de AFM meermaals dat dit proces bij verschillende productaanbieders niet goed georganiseerd was en er producten in de markt werden gezet, waarbij de klant niet voldoende centraal stond.
3 jul 2020 Nieuws

Wetsvoorstel aanscherping beloningsregels financiële ondernemingen naar Tweede Kamer

Financiële ondernemingen, zoals banken en verzekeraars, zijn straks ook verplicht om bij hun beloningsbeleid meer rekening te houden met hun maatschappelijke positie door van tevoren stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen en daarover verantwoording af te leggen.
3 jul 2020 Nieuws

WGA-instroom grote werkgevers in 2019

UWV heeft per werkgever het instroomcijfer gepubliceerd van werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden. Het gaat om de cijfers van werkgevers met minimaal 250 werknemers.
2 jul 2020 Kennis

WAB: de transitievergoeding - informatie voor werkgevers en werknemers

In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waar werkgevers en werknemers met ingang van 1 januari 2020 rekening mee moeten houden met betrekking tot de transitievergoeding.
2 jul 2020 Nieuws

Resultaten Banenafspraak 2019

Werkgevers hebben samen in 2019 61.615 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. Dat is 6.615 meer dan afgesproken. Dit blijkt uit de resultaten van de banenafspraak die staatssecretaris Van Ark naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
1 jul 2020 Nieuws

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

In een overzicht zijn alle uitkeringsbedragen vermeld. Met de Juninota schetst UWV de definitieve ontwikkelingen in de volumes en in de fondsen over 2019 en presenteert ramingen over 2020 en 2021.
Getoond 1 tot 10 van 3396. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.