Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Belastingen

1 tot 10 van 968.
8 sep 2023 Nieuws

Kabinet wil combinatie van systemen in nieuwe spaartaks

Het demissionaire kabinet is het eens over de contouren van een nieuwe spaartaks, de belastingheffing op vermogen. Maar of de ideeën werkelijkheid worden, is onzeker. De komende tijd kunnen burgers hun mening geven over het plan. En dan moet het nieuwe kabinet ermee aan de slag. Het nieuwe systeem zou dan op zijn vroegst in 2027 kunnen ingaan.
1 apr 2020 Nieuws

Evaluatie Assurantiebelasting

De assurantiebelasting is een belasting die geheven wordt op verzekeringen waarvan het risico in Nederland is gelegen en daarmee samenhangende diensten.

In opdracht van het ministerie van Financiën is een evaluatie uitgevoerd, waarbij is ingegaan op de doeltreffendheid en doelmatigheid van twee specifieke onderdelen van de assurantiebelasting. Het eerste onderdeel heeft betrekking op de tariefsverhogingen die in 2011 en 2013 zijn doorgevoerd. Het tweede onderdeel betreft de vrijstellingen voor schadeverzekeringen.
4 apr 2016 Nieuws

Besluit Omzetbelasting

Dit besluit is aangepast naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 en de uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 11 september 2015. Er zijn ook enkele tekstuele wijzigingen aangebracht. Het besluit heeft met name betrekking op de vrijstelling van btw voor (para)medische diensten.
3 sep 2014 Nieuws

Verhogen assurantiebelasting levert Rijk 1,5 miljard euro op

De opbrengst voor de Staat van de assurantiebelasting blijft iets achter bij de raming. De tarieven voor deze belasting is in twee stappen verhoogd. In 2013 is dat tot wasdom gekomen en zijn de inkomsten aan assurantie-belasting meer dan verdubbeld.
13 mei 2022 Nieuws

Vragen en antwoorden over de assurantiebelasting

Vragen (3 stuks) en antwoorden Kennisgroep Verzekeringsproducten en eigen woning over de assurantiebelasting.
13 mei 2022 Nieuws

Besluit assurantiebelasting

Het besluit BLKB2014-35M, OVBSW, assurantiebelasting vervangt het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/240M. Het besluit bevat een nieuw onderdeel over de vaststelling van de verschuldigde assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen, na invoering van het provisieverbod per 1 januari 2013 (onderdeel 7).
30 jul 2013 Nieuws

Tussenpersoon mag mogelijk btw voldoen over provisie minus korting.

Btw wordt geheven over de betaalde vergoeding. Indien een korting wordt verleend, wordt btw geheven over de vergoeding minus de korting.
28 mei 2013 Nieuws

Vanaf juni: definitieve berekening toeslagen 2012

Hebt u in 2012 huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget gekregen? Dan krijgt u binnenkort een definitieve berekening over 2012 thuisgestuurd. U kunt deze berekening ook krijgen, als u voor eerdere jaren nog geen definitieve berekening hebt gehad.
23 jul 2013 Kennis

Nieuwe vragen en antwoorden verlaagd btw-tarief

De vragen en antwoorden over de tijdelijke btw-verlaging op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen zijn geactualiseerd. Het verlaagde btw-tarief geldt van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.
Getoond 1 tot 10 van 968. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.