Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Commerciële Aspecten

1 tot 10 van 1139.
5 okt 2022 Nieuws

Wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht.
30 sep 2022 Nieuws

Dalende trend aantal klachten verzekeraars

Het aantal klachten dat binnenkomt bij verzekeraars blijft dalen. In 2021 kwamen 125.000 klachten binnen, een daling van bijna 19% ten opzichte van 2020. Daarnaast is de afhandeling van klachten door verzekeraars vorig jaar aanzienlijk versneld. Dat blijkt uit de jaarlijkse uitvraag van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij 168 aanbieders.
19 sep 2022 Nieuws

Implementatiebesluit toegankelijkheidsvoorschriften bankdiensten (internetconsultatie)

Het besluit strekt tezamen met de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten tot implementatie van de toegankelijkheidsrichtlijn.
14 sep 2022 Nieuws

Kamervragen over het UBO-register

Minister Kaag gaf antwoord op vragen over het bericht 'Financiën moet snel duidelijkheid geven over regels UBO'.
14 sep 2022 Nieuws

Wet excessief lenen bij BV door TK aangenomen

Wanneer het totaal aan schulden op de peildatum meer bedraagt dan het maximumbedrag (van € 700.000 of het bedrag dat resulteert na verhoging met een eerder in aanmerking genomen fictief regulier voordeel), dan wordt het meerdere als fictief regulier voordeel belast.
7 sep 2022 Nieuws

Kamerbrief over visie op bankenlandschap

Minister Kaag stuurde de Tweede Kamer een brief over de visie op (de toekomst van) het bankenlandschap, mede in het licht van een Europese consolidatieslag en de gevolgen voor de Nederlandse economie.
7 sep 2022 Nieuws

Kamervragen over rapport kosten en baten verzekeringsgarantiestelsel

Dit onderzoek is voortgevloeid uit een toezegging in 2018 gedaan tijdens het debat over de Wet herstel en afwikkeling verzekeraars.
5 sep 2022 Nieuws

Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft

Op Europese verzekeraars wordt prudentieel toezicht gehouden op grond van het Europese toezichtraamwerk van de richtlijn solvabiliteit II (de richtlijn). Verzekeraars met beperkte risico-omvang zijn uitgezonderd van het regime van de richtlijn.
5 sep 2022 Nieuws

Nieuw Klachtenloket én een Tuchtcommissie

Op 1 september 2022 is een nieuw klachtenloket én een nieuwe tuchtcommissie, beiden voor klachten met en over schade-experts die zijn ingeschreven bij het NIVRE, van start gegaan. Ook is het ‘Klachtenloket Vastgoedprofessionals’ officieel geopend.
19 aug 2022 Nieuws

Besluit vergelijkingskaart financiële dienstverleners (internetconsultatie)

Dit besluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) ten behoeve van de introductie van de vergelijkingskaart financiële dienstverleners. De vergelijkingskaart vervangt het dienstverleningsdocument als informatiedocument dat financiële dienstverleners zoals adviseurs en aanbieders aan consumenten moeten vertrekken.
Getoond 1 tot 10 van 1139. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.