Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Commerciële Aspecten

1 tot 10 van 1113.
20 mei 2022 Nieuws

Borgstelling MKB-kredieten

Minister Adriaansens stuurde de Eerste Kamer en Tweede Kamer het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid over de verlenging van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).
13 mei 2022 Kennis

Assurantiebelasting

Dit besluit actualiseert en vervangt het besluit van 3 februari 2017 en bevat het beleid over de assurantiebelasting.
9 mei 2022 Nieuws

Kamervragen berichtgeving over het weren van contant geld door banken

Minister Kaag gaf antwoord op Kamervragen over het bericht 'Banken weren contant geld, bedrijven radeloos'.
5 mei 2022 Nieuws

Niet het gehoopte advies

Een adviesbureau werd verzocht te adviseren over de aankoop van een onroerende zaak. Het betrof de aankoop van een object met als doel om deze onroerende zaak te verhuren. Het onroerend goed werd door de koper in privé verworven en voor de verhuur was het de bedoeling om een BV op te richten. De bron van middelen betrof een geldlening door een externe investering BV, die op haar beurt de middelen verkreeg van diens UBO.
28 apr 2022 Nieuws

Banken ontwikkelen checklist om nabestaanden te helpen bij regelen bankzaken

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met haar leden een online checklist ontwikkeld waar nabestaanden eenvoudig kunnen nagaan of ze een verklaring van erfrecht nodig hebben als ze willen beschikken over de bankrekening van een overleden naaste. Ook is er nu een speciale webpagina met meer informatie hierover.
26 apr 2022 Nieuws

Wijziging Bbft 2019 ivm heffingsreserve (internetconsultatie)

Dit ontwerpbesluit bevat drie wijzigingen in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019.
22 apr 2022 Nieuws

Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de richtlijn modernisering consumentenbescherming. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer hebben het wetsvoorstel aangenomen en is nu gepubliceerd.
20 apr 2022 Nieuws

Nota van wijziging wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Staatssecretaris Van Rij stuurde een nota van wijziging van het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten naar de Tweede Kamer.
19 apr 2022 Nieuws

Stand van zaken invoering UBO-register

Minister Kaag informeerde de Tweede Kamerover de stand van zaken van de invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register).
14 apr 2022 Nieuws

Tipgeld bij melding marktmisbruik?

Goede wetten en regels vormen de basis van effectief toezicht. Elk jaar vraagt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) daarom in haar wetgevingsbrief om aanpassingen in de financiële wetgeving.
Getoond 1 tot 10 van 1113. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.