Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Commerciële Aspecten

1 tot 10 van 946.
22 sep 2020 Nieuws

Wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Minister Hoekstra heeft de Eerste en Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 toegezonden.
14 sep 2020 Nieuws

Nieuwe AFM portaal

Vanaf 14 september opent de AFM haar nieuwe portaal. Het AFM Portaal is de nieuwe verzamelplaats voor de diensten en formulieren van de AFM en vervangt daarmee het Digitaal Loket. Het nieuwe portaal sluit beter aan op de laatste technologische ontwikkelingen.
9 sep 2020 Nieuws

Wetsvoorstel Implementatiewet kapitaalvereisten 2020

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de Europese wijzigingsrichtlijn kapitaalvereisten1 en de wijzigingsverordening kapitaalvereisten2, die de richtlijn kapitaalvereisten3 onderscheidenlijk de verordening kapitaalvereisten4 wijzigen. Deze wijzigingsrichtlijn en -verordening maken onderdeel uit van het ‘Bankenpakket’5 waarmee een volgende stap wordt gezet naar de voltooiing van de bankenunie. Zij bevatten belangrijke wijzigingen van onder meer het kapitaaleisenraamwerk voor banken en bepaalde beleggingsondernemingen. Zo regelt de wijzigingsverordening een nieuwe risico-ongewogen minimum hefboomratiokapitaaleis van 3%, ook bekend als de ‘leverage ratio’, waaraan banken vanaf 28 juni 2021 moeten voldoen.
9 sep 2020 Nieuws

Oprichting VFBO

Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) is een feit. Onlangs hebben de voorzitters van FFP, SEH en RFEA de oprichtingsakte getekend, waarin afspraken zijn gemaakt rondom een krachtige samenwerking in de wereld van financieel advies.
1 sep 2020 Nieuws

NOW 3: Veranderingen per 1 oktober 2020

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.
31 aug 2020 Nieuws

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot in 2021

Mkb’ers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen ook na 1 oktober 2020 weer de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen.
31 aug 2020 Nieuws

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

De Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De tijdelijke regeling is afgeleid van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zelfstandigen met een huishoudinkomen onder het sociaal minimum kunnen binnen de huidige regeling aanspraak maken op financiële bijstand voor levensonderhoud.
27 aug 2020 Nieuws

Belang dossiervorming

Consument verwijt zijn Tussenpersoon dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en hem bovendien niet heeft gewezen op de FBV clausule op het polisblad, waardoor Consument schade heeft.
25 aug 2020 Nieuws

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en uitlooprisico

De NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) wijst haar leden op het gegeven dat mogelijk de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de leden niet voldoet aan haar voorwaarden.
7 aug 2020 Nieuws

Startende ondernemer?

De Belastingdienst organiseert op 25 augustus 2020 een webinar voor startende ondernemers over belastingen en ondernemen.
Getoond 1 tot 10 van 946. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.