Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 871.
15 sep 2020 Nieuws

BKR registratie tot 2030

De deelnemer is een incassoprocedure opgestart tegen betrokkene en deze is in 2015 beëindigd met een vaststellingsovereenkomst waarbij is afgesproken dat de vordering in 121 maanden zou worden terugbetaald met een maandtermijn van EUR 700 en 0% rente.
15 sep 2020 Nieuws

BKR registratie

Betrokkene had een kredietfaciliteit van EUR 70.000 op zijn zakelijke rekening. In de overeenkomst is opgenomen dat de kredietlimiet vanaf 1 maart 2010 maandelijks zal worden verlaagd met EUR 1.250.
4 sep 2020 Nieuws

Stresstest huishoudens

Een forse groep huishoudens komt na inkomensverlies snel in de financiële problemen, ondanks het sociale vangnet van de WW en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Ruim 100.000 huishoudens kunnen na verlies van werk binnen een half jaar hun maandlasten niet meer dragen. 73.000 hebben die grens na hooguit drie maanden al bereikt. Zelfstandigen zijn extra kwetsbaar, zelfs met Tozo. Dit blijkt uit een stresstest van het Centraal Planbureau (CPB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
2 sep 2020 Nieuws

Betalingsregelingen

In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen de juridische afhandeling van schulden te verbeteren. Schuldeisers dienen eerst de mogelijkheden van een betalingsregeling te onderzoeken voor een zaak voor de rechter wordt gebracht.
25 aug 2020 Nieuws

Schoonfamilie eist vordering op bij ex-schoondochter

Ouders hebben een drietal leningen verstrekt aan de zoon en schoondochter. De relatie tussen zoon en schoondochter is beëindigd. De ouders vorderen de helft van de leningen terug bij de ex-schoondochter.
18 aug 2020 Nieuws

CBS-onderzoek 'Schuldenproblematiek in beeld'

Staatssecretaris Van 't Wout stuurde de Tweede Kamer het rapport ‘Schuldenproblematiek in beeld: Huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015-2018’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
17 aug 2020 Nieuws

Pilotenopleiding en BKR registratie

Een BKR geregistreerde [eiser] heeft op 18 december 2008 een kredietovereenkomst afgesloten bij Q voor een bedrag van € 104.000,- ten behoeve van de financiering van de kosten verbonden aan het door hem volgen van de studie aan de B.V. Nationale Luchtvaartschool (hierna: de Luchtvaartschool). Tegelijkertijd sloot [eiser] een tweede lening bij Q af van € 49.200,- ter financiering van de kosten van rente over de kredieten, de huurkosten en de kosten voor levensonderhoud voortvloeiende uit deze studie.
22 jul 2020 Nieuws

Beslagsyllabus 2020

Deze beslagsyllabus bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen teneinde de voorzieningenrechter voldoende te informeren.
20 jul 2020 Nieuws

Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding

Met dit besluit wordt de maximale kredietvergoeding, die in rekening mag worden gebracht door aanbieders van consumptief krediet, tijdelijk verlaagd in verband met de gevolgen van COVID-19, zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 18 mei 2020. De opslag op de wettelijke rente wordt verlaagd van 12 procentpunten naar 8 procentpunten.
17 jul 2020 Nieuws

Koppeling rente op doorlopend krediet en marktrente

Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente. De Geschillencommissie van Kifid oordeelt in een gepubliceerde uitspraak in lijn met eerdere uitspraken van de Commissie van Beroep over rente op een doorlopend krediet.
Getoond 1 tot 10 van 871. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.