Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 953.
27 jun 2022 Nieuws

Structurele verlaging van de kredietvergoeding

De kredietvergoeding die een kredietgever aan een consument in rekening mag brengen voor een consumptief krediet is aan een wettelijk maximum gebonden. De maximale kredietvergoeding op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente – van thans 2 procent – vermeerderd met een opslag.
24 jun 2022 Nieuws

Wet opleggen betalingsregeling door de rechter (internetconsultatie)

Het huidige wetsartikel 6:29 BW bepaalt dat de schuldenaar zonder toestemming van de schuldeiser niet bevoegd is het verschuldigde in gedeelten te voldoen. Dit betekent dat de rechter alleen met medewerking van de schuldeiser een betalingsregeling kan opleggen.
21 jun 2022 Nieuws

Weigering paspoort na signalering betalingsachterstand studieschuld

Eiser heeft de Nederlandse nationaliteit en woont sinds 2014 in B. Eiser is in het bezit van een B. verblijfsvergunning, geldig tot 27 februari 2030. Eiser wil zijn Nederlandse paspoort vernieuwen.
1 jun 2022 Nieuws

Kamervragen kredietchecks

Minister F.M. Weerwind gaf antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een artikel 'Zo werd M. R. de dupe van haar data: ‘Ze geloven in eerste instantie het systeem’'.
16 mei 2022 Nieuws

Monitor Wsnp 2021

De monitor Wsnp 2021 laat zien dat de instroom in de Wsnp nog altijd daalt. Uit de monitor blijkt ook dat de Wet op de schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) een zeer effectieve oplossing is voor schulden: in 94% van de regelingen eindigt de Wsnp positief.
19 apr 2022 Nieuws

VFN Position Paper Herziening Richtlijn Consumentenkrediet

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland heeft een (voorlopige) Position Paper inzake het VFN standpunt met betrekking tot de nieuwe Richtlijn consumentenkrediet gepubliceerd.
12 apr 2022 Nieuws

Verzamelwet beslag- en executierecht (internetconsultatie)

Dit wetsvoorstel bevat, in aanvulling op de Wet herziening beslag- en executierecht (de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht) nog enkele wijzigingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).
21 mrt 2022 Nieuws

Structurele verlaging maximale kredietvergoeding

Minister Kaag stuurde een Kamerbrief met het kabinetsvoornemen de maximale kredietvergoeding structureel te verlagen van veertien naar 10 procent. Het voorstel wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
17 mrt 2022 Nieuws

Wet maatwerk bij terugvordering (internetconsultatie)

Deze initiatiefwet geeft gemeenten, UWV en SVB meer mogelijkheden op basis waarvan afgezien kan worden van de terugvordering een uitkering.
10 mrt 2022 Nieuws

Handreikingen over vroegsignalering voor gemeenten en woningcorporaties

Om het vroeg signaleren van (huur)schulden makkelijker te maken is per 1 januari 2021 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Gemeenten en verhuurders zoals woningcorporaties kunnen huurders in de problemen effectiever helpen.
Getoond 1 tot 10 van 953. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.