Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Gezondheid en zorg

1 tot 10 van 1380.
21 sep 2022 Nieuws

Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag (concept)

Minister Kuipers stuurde de Tweede Kamer een ontwerpbesluit over de wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2023.
16 sep 2022 Nieuws

Kamerbrief over evaluatie fiscale aftrek specifieke zorgkosten

Minister Helder bood de Tweede Kamer het rapport Evaluatie fiscale aftrek specifieke zorgkosten aan.
9 sep 2022 Nieuws

Wijziging Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

In dit besluit wordt een aantal maatregelen vastgesteld op het terrein van de eigen bijdragen voor langdurige zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Dit besluit wijzigt het Besluit langdurige zorg (Blz) en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (UvB Wmo 2015).
29 aug 2022 Nieuws

Wijziging van de Zorgverzekeringswet

Het ongewijzigd laten van het eigen risico voor zorgverzekeringen is gepubliceerd.
17 aug 2022 Nieuws

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021

Hoe voerden zorgverzekeraars de Zorgverzekeringswet (Zvw) uit in 2021? Dat wordt in een rapport beschreven.
18 jul 2022 Nieuws

Programma preventie in het zorgstelsel

Staatssecretaris Van Ooijen informeerde de Tweede Kamer onder andere over de doelstellingen en stand van zaken van het programma Preventie in het zorgstelsel.
1 jul 2022 Nieuws

Kamervragen over stijging zorgpremies vanaf 2023

Minister Kuipers gaf antwoord op Kamervragen over het bericht 'Zorgpremies schieten omhoog vanaf volgend jaar'.
1 jul 2022 Nieuws

Nnav wetsvoorstel ongewijzigd eigen risico zorgverzekering

Minister Kuipers gaf antwoord op vragen over het voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het eigen risico voor de zorgverzekering.
17 jun 2022 Nieuws

Verplicht eigen risico voor de zorgverzekering

In het Coalitieakkoord 2021–2025 is een pakket aan maatregelen aangekondigd om het verplicht eigen risico slimmer en betaalbaarder te maken en de stapeling aan eigen bijdragen te monitoren en tegen te gaan.
10 jun 2022 Nieuws

Ziekteverzuim Q1-2022

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. In dezelfde periode van 2021 was het verzuim 4,8 procent. In 2021 gaf ruim 8 procent van de werknemers aan bij het meest recente verzuim klachten te hebben gehad die werden veroorzaakt door COVID-19 (corona).
Getoond 1 tot 10 van 1380. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.