Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 9266.
27 mei 2020 Nieuws

Publiek rechtelijke nieuwbouwregeling (internetconsultatie)

Met deze beleidsregel worden op aanvraag de meerkosten vergoed van aardbevingsbestendige nieuwbouw het Groningse aardbevingsgebied.
27 mei 2020 Nieuws

Uniformiteit corona vragenlijst wenselijk

NHG vindt het, net als adviseurs en geldverstrekkers, belangrijk om tijdens het advies- en acceptatietraject aandacht te hebben voor de impact van de coronacrisis. Met als doel dat een verantwoorde financiering mogelijk blijft voor de consument.
26 mei 2020 Nieuws

Kamervragen over veelvuldig discriminerende makelaars en verhuurders

Minister Ollongren gaf antwoord op Kamervragen over veelvuldig discriminerende makelaars en verhuurders.
26 mei 2020 Nieuws

Op weg naar aardgasvrij wonen

Dit SCP rapport is de eerste in een reeks te verschijnen verkennende studies over de energietransitie vanuit burgerperspectief. Dit deel richt zich op aardgasvrij wonen. Het onderzoek is gebaseerd op de kwantitatieve analyse van een grootschalig survey.
26 mei 2020 Nieuws

Informatiewaarde van energielabels

Bevat een energielabel voor woningen extra informatie die kopers zelf niet kunnen observeren? Verschilt dit tussen het vrijwillige label dat in de periode 2008-2014 gangbaar was en het verplichte label dat in 2015 werd ingevoerd? In een CPB paper is de informatiewaarde van beide soorten energielabel op de Nederlandse woningmarkt onderzocht.
25 mei 2020 Nieuws

Einde pandrecht melden?

Hoewel Consument de verzekering heeft afgesloten ter meerdere zekerheid van de aflossing van de hypotheek, is de Bank bij het afsluiten van de Verzekering niet als tussenpersoon opgetreden.
22 mei 2020 Nieuws

Verhoging subsidie consumenten

Minister Ollongren neemt voor 2020 kortetermijnmaatregelen om de bouw door te laten bouwen tijdens de coronacrisis. Het woningtekort blijft immers groot en de bouw is een belangrijke economische pijler. Het kabinet doet dit door zelf te investeren, verduurzaming te stimuleren en door maatregelen te nemen om de bouw door te laten gaan. Het aantal nieuwe woningen moet verder omhoog.
22 mei 2020 Nieuws

De cycliciteit van de woningmarkt

De rol van de overheid in het beperken van de cycliciteit van de woningmarkt en de aandachtspunten die daarbij moeten worden meegenomen.
22 mei 2020 Nieuws

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet.
20 mei 2020 Nieuws

Verhuur tuinhuisje

A-G Niessen heeft conclusie genomen over de vraag of de inkomsten uit verhuur van een deel van de eigen woning belast zijn in box I.
Getoond 1 tot 10 van 9266. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.