Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 10109.
27 jun 2022 Nieuws

Wijziging van de Regeling reductie energiegebruik woningen

De Regeling reductie energiegebruik woningen heeft tot doel het stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen en het geven van advies over energiebesparing aan huurders of eigenaar-bewoners door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten.
24 jun 2022 Nieuws

Toestemming verhuur woning niet vanzelfsprekend

De consumenten hebben de geldverstrekker verzocht om toestemming te verlenen voor het verhuren van hun woning, dat als onderpand dient voor hun hypothecaire geldlening. De geldverstrekker heeft dat verzoek afgewezen.
24 jun 2022 Kennis

Schenk- en erfbelasting. Waardering

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 20 april 2015 n bevat het beleid voor de schenk- en erfbelasting over de waardering op grond van artikel 21 van de Successiewet 1956.
22 jun 2022 Nieuws

Kamervragen over flexwoningen

Minister De Jonge gaf antwoord op 91 vragen over flexwoningen. Flexwoningen zijn normale woningen, alleen zijn het woningen die ook verplaatst kunnen worden en daardoor ook op tijdelijk beschikbare locaties worden gebruikt in de strijd tegen de woningtekorten.
22 jun 2022 Nieuws

Voortgang digitaal aanvragen energielabel

Minister De Jonge informeerde de Tweede Kamer over de planning voor de betere beschikbaarheid van het afschrift van het energielabel voor huurders. Ook deelt de minister de stand van zaken van de acties voor het digitaal aanvragen van het energielabel.
22 jun 2022 Nieuws

Koopwoningen in mei 2022

Bestaande koopwoningen waren in mei 18,8 procent duurder dan een jaar eerder. In april kwam de prijsstijging uit op 19,7 procent. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.
21 jun 2022 Nieuws

Leeftijdsgrens tot 35 jaar voor de startersvrijstelling discriminerend?

In geschil is of ter zake van de verkrijging van de woning het tarief van 2% is verschuldigd of de vrijstelling van artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel p van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 (de startersvrijstelling) van toepassing is. Eiser vindt de leeftijdsgrens van 35 jaar onterecht en in strijd met het verbod op leeftijdsdiscriminatie (in het bijzonder artikel 14 van het EVRM en artikel 26 van het IVBPR).
20 jun 2022 Nieuws

Asbestdakenbeleid

Op 1 december 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de afgenomen snelheid van saneren van de asbestdaken in Nederland, de resterende opgave en de voortgang in de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de samenwerkingsverklaring versnellingsaanpak.
20 jun 2022 Nieuws

Geldverstrekker niet aansprakelijk voor (fiscaal) advies intermediair

De consumenten stellen dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden doordat zij hen niet heeft geïnformeerd over de forse overschrijding van de fiscale vrijstelling van de spaarverzekeringen.
17 jun 2022 Kennis

Aftrek advieskosten

Een adviseur heeft advieskosten in rekening gebracht voor een (beoogde aanpassing van de) lening voor de eigen woning. De lening wordt niet afgesloten of aangepast. Zijn de kosten voor het advies aftrekbaar?
Getoond 1 tot 10 van 10109. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.