Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
6 aug 2015 Nieuws

Kifid: beschermde diersoort is geen ongedierte

Kifid uitspraak inzake uitleg verzekeringsvoorwaarden opstalverzekering. Partijen zijn verdeeld over de uitleg van een in de verzekeringsvoorwaarden van een opstalverzekering opgenomen dekkingsuitsluiting. In het bijzonder zijn zij verdeeld over het antwoord op de vraag wat moet worden verstaan onder het begrip ‘ongedierte’ en of daaronder ook een steenmarter dient te worden begrepen.
9 jul 2014 Nieuws

Rechtspraak: eenvoudige autowijziging pakt nadelig uit voor verzekerde

Een verzekeringsnemer vordert een vergoeding van de aanschafwaarde van zijn leaseauto op basis van de verzekeringsovereenkomst respectievelijk schending van een contractuele dan wel wettelijke zorgplicht. Op grond van de polisvoorwaarden en de tenaamstelling van het kentekenbewijs wordt verzekeringnemer in het ongelijk gesteld door de Rechtbank.
29 apr 2013 Nieuws

Rialto biedt mogelijkheid tot verzekeren leegstaande panden

Door de economische crisis neemt het aantal leegstaande panden toe. Deze ontwikkeling doet zich zowel bij bedrijfsmatig onroerend goed als bij particuliere woningen voor. Leegstaande panden zijn bijzonder kwetsbaar voor brandstichting. Reden voor verzekeringsmaatschappijen om steeds terughoudender te zijn om deze panden te (blijven) verzekeren. Rialto Verzekeringen en BAVAM, beide handelsnamen van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. (VAN), hebben onlangs een groot onderzoek gehouden onder assurantiebemiddelaars, waaruit de conclusie getrokken mag worden dat steeds meer leegstaande panden onverzekerd zijn. Deze uitkomst is aanleiding voor de VAN om een verzekering voor leegstaande panden in haar assortiment op te nemen.
21 mrt 2013 Nieuws

Werkgever draait op voor schade leaseauto door fout werknemer

In een uitspraak van de rechter wordt de vordering van de werkgever op de werknemer voor een gestolen leaseauto - die tijdens privé tijd in gebruik was - afgewezen. De werkgever probeerde de schade te verhalen, doordat volgens hem de werknemer roekeloos en in strijd met de beginselen van een goede huisvader heeft gehandeld door de sleutels van de leaseauto onbeheerd achter te laten in het slot van de voordeur van de woning van een vriend, terwijl de leaseauto zich op enkele meters van deze voordeur bevond.
30 aug 2012 Nieuws

AFM en verzekeraars werken aan duidelijke informatie voor klanten

De consument heeft behoefte aan eenvoudige en begrijpelijke informatie over verzekeringen, aldus de AFM. De toezichthouder werkt dit jaar daarom samen met twaalf (middel)grote verzekeraars aan het verbeteren van de informatieverstrekking. De AFM wil hiermee bevorderen dat consumenten informatie krijgen op basis waarvan zij goede financiële beslissingen kunnen nemen.
28 aug 2012 Nieuws

Vergelijking autoverzekeringen MoneyView

Uit het Special Item Autoverzekeringen van MoneyView blijkt dat de verschillen in premie tussen autoverzekeringen kunnen oplopen tot 120 procent.
28 sep 2011 Nieuws

Verzekerden vinden voorwaarden orv onbegrijpelijk

Verreweg de meeste overlijdensrisicoverzekeraars gebruiken onbegrijpelijke voorwaarden. Dit blijkt uit onderzoek dat BureauTaal deed in opdracht van Independer.
3 mei 2011 Nieuws

Kwart Nederlanders kent verzekeringslasten niet

Een kwart van de Nederlanders zegt geen idee te hebben hoeveel geld ze per maand kwijt zijn aan verzekeringen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Meeùs.
1 okt 2010 Nieuws

Verbond komt met polischeck voor verzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft de polischeck ontwikkeld. Dit is een checklist waarmee consumenten regelmatig hun verzekeringen kunnen nalopen.
26 aug 2010 Nieuws

Kwart verzekerden leest polisvoorwaarden niet

Ruim een kwart van de consumenten (28 procent) leest de polisvoorwaarden niet of slechts globaal bij het afsluiten van een verzekering. Eén op de vijf consumenten die de polisvoorwaarden wel zorgvuldig doornemen, begrijpt niet wat er staat. Ongeveer de helft van de consumenten is naar eigen zeggen redelijk op de hoogte van de polisvoorwaarden. Dat blijkt uit de CVS Consumentenmonitor, een representatief consumentenonderzoek door het Verbond van Verzekeraars.
Getoond 71 tot 80 van 81. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.