Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
4 jul 2017 Nieuws

Helft zzp-ers heeft nog niets geregeld voor later

50% van de zzp’ers die langer dan 5 jaar zelfstandig zijn, heeft nog niets geregeld voor het pensioen. Dit blijkt uit onderzoek dat Motivaction uitvoerde in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl.
12 jun 2017 Nieuws

Doelgroepenonderzoek – Gescheiden vrouwen

Begin 2017 heeft Motivaction in opdracht van de Stichting Pensioenregister onderzoek gedaan. Het onderzoek betrof drie kwetsbare groepen die relatief weinig inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl. Steeds gecombineerd met een situatie waarin zij relatief ontvankelijk zijn voor informatie over pensioen. De onderzochte groepen zijn: gescheiden vrouwen, jongeren tot en met 34 jaar die getrouwd of (geregistreerd) samenwonend zijn en zzp’ers die 5 jaar of langer zelfstandig zijn.
30 mrt 2017 Nieuws

Ook jongeren zien belang van pensioen

Pensioen een ver van je bed show? Jongeren (25 tot 35 jaar) vinden pensioen wel degelijk belangrijk. De campagne detijdvanjeleven bewijst het: jongeren kijken gemiddeld 5.48 minuten op de website rond.
9 dec 2016 Nieuws

Wijziging UPO model 2017 premieovereenkomsten

Het UPO-model voor premieovereenkomsten is op twee onderdelen gewijzigd. Hierdoor krijgen deelnemers een realistischer beeld van hun huidige pensioenopbouw en van wat ze aan pensioen kunnen verwachten. De Pensioenfederatie en het Verbond verwachten van pensioenuitvoerders dat ze de wijzigingen overnemen op het UPO 2017.
25 jul 2016 Nieuws

WRR: Overheid overschat financiële zelfredzaamheid burgers

Problematische schulden ontstaan mede doordat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Voor veel mensen zijn de regels te ingewikkeld, en bovendien wordt te weinig rekening gehouden met de psychologie van mensen. Het onbedoelde gevolg is dat schuldenaren soms gedwongen zijn nog meer schulden te maken.
Dat staat in de Verkenning Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft gepubliceerd (zie download).
12 jul 2016 Nieuws

Vrijwillige voortzetting pensioenfonds voor zelfstandigen niet succesvol

De vrijwillige voortzetting is een instrument dat werknemers in staat stelt om na beëindiging van de dienstbetrekking te blijven deelnemen aan het pensioenfonds. Dat is primair bedoeld voor situaties van werkloosheid om de periode te overbruggen totdat de betrokkene in een nieuwe betrekking weer kan deelnemen aan een voor die onderneming of sector geldende pensioenregeling. In sommige pensioenregelingen wordt de vrijwillige voortzetting ook aangeboden als een voorziening gedurende een verlofperiode. Gezien dit gebruiksdoel en met het oog op de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars kende de Pensioenwet een beperking van de vrijwillige voortzetting tot een termijn van drie jaar.
24 jun 2016 Nieuws

AFM: Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 juni 2016 haar position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel gepubliceerd. In een eerder stadium van de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel heeft de AFM haar visie al naar buiten gebracht.
8 jun 2016 Nieuws

Verzamelbrief pensioenonderwerpen

Staatssecretaris Klijnsma informeert de Eerste en Tweede Kamer over enkele onderwerpen aangaande pensioen. Zo wordt o.a. ingegaan op een onderzoeksrapport naar de witte vlek op pensioengebied, het pensioenregister, pensioen ZZP-ers, UPO's en bedrijfstakpensioenfondsen. Daarnaast wordt antwoord gegeven op Kamervragen over pensioenfondsen die naar België verhuizen.
26 apr 2016 Nieuws

Pensioenvergelijker brengt verschillen in beeld

Snel en eenvoudig nagaan welke verschillen bestaan tussen pensioenregelingen: daarvoor is de Pensioenvergelijker ontwikkeld.

Tussen pensioenregelingen bestaan verschillen. Voor deelnemers kan het nuttig zijn deze tegen het licht te houden. Dat geldt bijvoorbeeld bij een wisseling van baan. Door de huidige en toekomstige regeling met elkaar te vergelijken, kan een deelnemer bijvoorbeeld in het arbeidsvoorwaardengesprek zijn pensioen aankaarten en nagaan of hij zelf aanvullende zaken wil regelen.
20 apr 2016 Nieuws

Nederland in kopgroep

Nederland scoort beter dan andere landen als het gaat om financiële kennis en houding. Tegelijkertijd weten veel Nederlanders niet hoe hun pensioen eruit ziet, hebben ze geen buffer voor als het tegenzit en denken ze niet vooruit bij het nemen van financiële beslissingen. Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken.
Getoond 21 tot 30 van 89. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.