Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
11 feb 2016 Nieuws

Kwart zorgvragers ziet af van zorg door hoge kosten

De eigen bijdragen die gemeenten voor Wmo-voorzieningen vragen, leiden ertoe dat een kwart van de zorgvragers afhaakt. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over de hoogte van de eigen bijdrage, ook niet als deze omhoog gaat. Dit blijkt uit onderzoek van Ieder(in) en Binnenlands Bestuur.
26 jan 2016 Nieuws

Schadevergoeding en box 3 vermogen bij berekening eigenbijdragen CAK

Een particulier heeft bezwaar gemaakt tegen de 'datering peildatum' hoge eigen bijdragen CAK na een verzekeringsgelduitkering wegens een auto ongeluk. Staatssecretaris M.J. van Rijn wijst dit bezwaar af en legt uit dat dit nadeel - de CAK bijdrage - in de schadevergoeding verdisconteerd dient te worden.
13 jul 2015 Nieuws

Kamervragen over 'Hulpfonds woningaanpassingen' ANBO

Staatssecretaris M.J. van Rijn geeft antwoorden op Kamervragen over de lancering van een Hulpfonds door ANBO. Hij stelt dat dat dit hulpfonds niet nodig is en dat regionale verschillen logisch zijn.
19 dec 2014 Nieuws

Woningwetwijziging in verband met Wmo 2015

Artikel 16 van de Woningwet wordt met ingang van 1 januari 2015 vervangen door artikel 2.3.7 van de Wmo 2015. Op grond van het eerste lid van laatstgenoemd artikel zijn burgemeester en wethouders en de cliënt bevoegd zonder toestemming van de eigenaar van de woning een woningaanpassing, zoals een traplift of een verhoogd toilet, aan te (doen) brengen als het college heeft beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening in de vorm van een woningaanpassing aan die woning of een persoonsgebonden budget daarvoor. Vóór het aanbrengen van de woningaanpassing stelt het college de eigenaar van de woning in de gelegenheid zich te doen horen.
9 jul 2014 Nieuws

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen

De Eerste Kamer heeft dinsdag 8 juli 2014 de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen. Het wetsvoorstel vervangt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen.
11 apr 2014 Nieuws

Wetsvoorstel Wmo 2015

Als download zijn beschikbaar de Nota naar aanleiding van het nader verslag, de tweede Nota van wijziging, een Nota van toelichting en het besluit van het wetsvoorstel Wmo 2015
31 okt 2013 Nieuws

Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Weekers beantwoordt Kamervragen over proeve tweede nota van wijziging Belastingplan 2014 en gaat onder andere in op de versobering van de aftrekpost voor zorgkosten.
26 apr 2013 Nieuws

Veel wijzigingen op stapel in de Wmo/Zvw/AWBZ

Staatssecretaris Martin van Rijn informeerde op 25 april 2013 de Tweede Kamer over een verantwoorde hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Deze uitwerking is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel van het kabinet is om voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een waardevolle toekomst te bieden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten kwaliteit, houdbaarheid en meer zorg voor elkaar hand in hand gaan.
Getoond 11 tot 18 van 18. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.