Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
29 jan 2014 Nieuws

CDFD geeft uitleg over duur, vragen en scores van Wft- en PEplus-examens

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) geeft de kenmerken vrij van nieuwe Wft-examens en PEplus-examens. Gegevens over het aantal en het type vragen, de duur van het examen en de grens tussen wel en niet slagen zijn samengevat in een overzicht.
20 dec 2013 Nieuws

CDFD stelt oefenvragen Wft-examens 2014 beschikbaar

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft een aantal voorbeeldvragen van de nieuwe Wft-examens beschikbaar gesteld. Financiële dienstverleners, examen- en opleidingsinstituten kunnen daarmee kennismaken met de wijze van toetsing voor nieuwe Wft-examens en PEplus-examens.
19 dec 2013 Nieuws

CDFD: Versoepeling van Wft-vakbekwaamheidseisen

Overgangstermijn verlengd tot 2016, PEplus-examens aangepast . De Vaste Kamercommissie van Financiën in de Tweede Kamer is deze week akkoord gegaan met de door de minister van Financiën voorgestelde versoepelingen van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. In dit bericht zet het CDFD de wijzigingen op een rij. Allereerst wordt de overgangstermijn verlengd van 1,5 naar 2 jaar om de markt meer tijd te geven aan de nieuwe vakbekwaamheidsregels te voldoen. De overgangsperiode zou aanvankelijk lopen van 1 januari 2014 tot 1 juli 2015, maar de einddatum wordt nu dus met een half jaar verlengd tot 1 januari 2016. De Minister houdt de mogelijkheid open om diploma’s toe te voegen aan de lijst met gelijkstellingen. Dit betekent dat een deskundigheidsbewijs wordt gelijkgesteld met een huidig Wft-diploma. Voor de goede orde: elke diplomahouder zal in de overgangsperiode een PEplus-examen (voorheen genaamd Inhaal-/PE-examen) voor de voor hem/haar relevante beroepskwalificatie(s) moeten afleggen.
2 dec 2013 Nieuws

Dijsselbloem weer aan zet met PE stelsel

De Kamercommissie heeft gisteren tijdens een procedurevergadering besloten de brancheorganisaties uit te nodigen voor een gesprek. De brancheorganisaties voor onafhankelijke adviseurs (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD) hadden eerder deze week ( 26 november) een bijeenkomst bijgewoond bij het Ministerie van Financiën inzake vakbekwaamheid.
2 dec 2013 Nieuws

Vervolgreactie Dijsselbloem - Versoepeling vakbekwaamheidsbouwwerk Wft

Minister Dijsselbloem van Financiën laat de Tweede Kamer weten dat het afleggen van een PE-examen de meest adequate en betrouwbare wijze blijft om aan de vereiste vakbekwaamheid voor financiële dienstverlening te voldoen. Daarnaast is de minister in overleg met marktpartijen tot enkele versoepelingen in het bouwwerk gekomen, zoals een verlenging van de overgangstermijn met een half jaar en de mogelijkheid om goede en actueel gehouden diploma’s toe te voegen aan de gelijkstellingenlijst
22 nov 2013 Nieuws

Voorstel versoepeling vakbekwaamheidsbouwwerk (MinFin)

Het ministerie van Financiën heeft een brief (zie download onderaan webpagina) gestuurd met een voorstel tot versoepeling van het vakbekwaamheidsbouwwerk. De brief volgt naar aanleiding van de eerdere motie van de Tweede Kamerleden De Vries (VVD) en Koolmees (D66) om tot aanpassingen te komen van het vakbekwaamheidsbouwwerk, met waarborging van de kwaliteit.
4 nov 2013 Nieuws

Aanbesteding voor centrale examenbank Wft loopt

Het ministerie van Financiën zoekt één dienstverlener die toetsvragen gaat ontwikkelen en actualiseren voor de centrale examenbank Wft. Daartoe is de ‘Nationale aanbesteding Ontwikkeling en onderhoud vragen Centrale Examenbank Wft’ gestart. De aanbesteding betreft de ontwikkeling van circa 3.800 extra toetsvragen, de constructie van toetsvragen voor permanente educatie (PE) en het structurele onderhoud van de totale content. Het aantal vragen zal in 2016 meer dan 5.000 bedragen.
29 okt 2013 Nieuws

SCFB E-Trainer nu ook beschikbaar voor Wft Basismodule en Wft Schadeverzekeringen (Particulieren & Zakelijk)

Als toevoeging op de methode zelfstudie introduceerde StudieCentrum FinanciëleBranche deze zomer een geheel nieuwe online oefenomgeving. Cursisten krijgen proefexamens en losse oefenvragen aangeboden die specifiek op hun kennisniveau en vorderingen zijn geënt.
29 okt 2013 Nieuws

CDFD stelt (Inhaal-)PE-toetstermen voorlopig vast

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft naar aanleiding van de reacties op het consultatiedocument ‘Vaststelling inhoud Inhaal-/PE-examens Wft-vakbekwaamheid 2014’ de toetstermen voor die examens voorlopig vastgesteld. Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie is het ministerie van Financiën momenteel in gesprek met marktpartijen over mogelijke versoepelingen binnen het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.
29 okt 2013 Nieuws

Overgangsprogramma 2014 FFP-ers

Om het verschil tussen de huidige en de nieuwe vakbekwaamheidseisen te overbruggen wordt er voor de FFP-leden een overgangsprogramma vastgesteld. Grofweg 80% van het overgangsprogramma heeft betrekking op competenties, vaardigheden, ongeveer 20% behelst nieuwe of anders ingerichte kennisonderdelen.
Getoond 61 tot 70 van 81. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.