Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
17 okt 2013 Nieuws

Brancheorganisaties doen voorstellen tot verbetering vakbekwaamheidsbouwwerk

Afgelopen dinsdag (15 oktober) heeft het ministerie overlegd met de sector over het verbeteren van het vakbekwaamheidsbouwwerk . Adfiz, CFD, OvFD, NVF en NVGA hebben uitgebreid bepleit hoe een PE-puntensysteem beter werkt dan een verplicht PE-examen. Aanleiding van het gesprek was motie nr. 118 (29 507). De kamer heeft het ministerie gevraagd om in overleg met de sector voor 1 december te komen met voorstellen voor een versoepeling met behoud van kwaliteit. De kamer vindt het onwenselijk dat het vakbekwaamheidbouwswerk voor financieel adviseur leidt tot een forse lastenverzwaring en een wettelijk verplicht periodiek PE-examen dat strenger is dan vergelijkbare beroepen.
8 okt 2013 Nieuws

FFP vraagt minister om efficiënte ‘omwisselactie’

De Vereniging FFP wil dat de administratieve lasten voor individuele financiële adviseurs bij de overgang naar een nieuw stelsel voor Wft-diploma’s zo beperkt mogelijk zijn. Zij heeft de minister van Financiën in een open brief (zie link) opgeroepen zich daar ook sterk voor te maken. Concreet doet de FFP de suggestie om beschikbare deskundigheidsgegevens bij toezichthouder AFM, keurmerkorganisaties en onderwijsinstellingen digitaal uit te wisselen met de diploma uitgevende instantie(s).
26 sep 2013 Nieuws

CDFD vult voorlichting over 'Vakbekwaamheid na 2013' aan

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’ op de eigen website (www.cdfd.nl) verder uitgebreid. De voorlichting helpt financiële dienstverleners in hun voorbereiding op een nieuw diplomastelsel. Over dit bouwwerk publiceerde de minister van Financiën deze week een algemene maatregel van bestuur. Op de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’ geeft het CDFD uitleg over de stappen die adviseurs binnen de financiële dienstverlening moeten zetten om tijdig te beschikken over de juiste Wft-diploma’s.
20 sep 2013 Nieuws

Brancheorganisaties pleiten (opnieuw) voor PE uren in plaats van PE examens

De intermediairorganisaties Adfiz, Commissie CFD, NVGA, NVF en OvFD pleiten in een gezamenlijk visiedocument voor een ander PE-stelstel. "Een PE-urensysteem is veel effectiever dan PE-examinering", stellen de intermediairorganisaties.
20 sep 2013 Nieuws

BREAKING: Stemmingsuitslag Motie = Aangenomen!

Gisteren (donderdag 19 september) kwam de motie (PE examens) in stemming in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer vindt dat het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk een forse lastenverzwaring voor financieel adviseurs met zich meebrengt. Ook stelt de Kamer vast dat een verplicht periodiek examen voor PE strenger is dan in vergelijkbare beroepsgroepen.
16 jul 2013 Nieuws

CDFD consulteert markt voor Adviseur Zorgverzekeringen

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is een consultatieronde gestart voor de Wft-vakbekwaamheidsmodule ‘Zorgverzekeringen’. Het document bevat een advies voor de eind- en toetstermen van deze beroepskwalificatie.
9 jul 2013 Nieuws

Beantwoording schriftelijk overleg vakbekwaamheid en permanente educatie

In de bijlage de antwoorden op de door Minister Dijsselbloem ontvangen vragen van de Vaste Kamercommissie voor Financiën in het kader van een schriftelijke overleg over vakbekwaamheid en permanente educatie.
25 jun 2013 Nieuws

Dijsselbloem 'negeert' petitie Adfiz Permanente Educatie

De minister van Financiën schrijft aan de vaste Kamercommissie Financiën dat hij voorstander blijft van verplichte examinering van permanente educatie (PE-) en inhaalexamens. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat adviseurs te vaak onvoldoende vakbekwaam zijn.
20 jun 2013 Nieuws

CDFD wijdt themapagina aan ‘Vakbekwaamheid na 2013

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de eigen website uitgebreid met de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’. Het CDFD geeft er nadere uitleg over het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk dat per 1 januari 2014 van kracht wordt.
14 jun 2013 Nieuws

CDFD consulteert markt voor Inhaal-/PE-examens

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is een consultatieronde gestart voor vaststelling van de inhoud van de zogeheten Inhaal-/PE-examens. Het succesvol afleggen van dit examen is noodzakelijk voor iedere financiële dienstverlener die in het verleden behaalde deskundigheidsbewijzen (tot uiterlijk 1 januari 2014) wil omzetten naar Wft-diploma’s in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.
Getoond 71 tot 80 van 81. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.