Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
21 okt 2014 Nieuws

Kamerbrief BP2015 (soepeler standpunt nieuwbouw; geen aanpak erfpacht)

Staatssecretaris Wiebes (Fin) stuurt het voorstel van wet houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) aan de Tweede Kamer aan. In de Kamerbrief wordt ook een soepelere opstelling door de Belastingdienst genoemd ten opzichte van de recente uitspraak van de Hoge Raad over het begrip 'woning in aanbouw'. Ook wordt aangegeven dat er vooralsnog geen plannen zijn voor het aanpassen van de aftrekmogelijkheden van erfpacht.
9 okt 2014 Nieuws

Hoge Raad: woning in aanbouw en hypotheekrenteaftrek

Een woning in aanbouw is op zich nog geen woning, maar de bestemming staat wel reeds vast bij de aanvang van de bouw. Een nieuwe woning in aanbouw kan voor de maatregel toch als woning worden aangemerkt als de fundering is aangebracht. De aankoop van alleen grond bestemd voor bebouwing, valt niet onder de maatregel.
16 jul 2014 Nieuws

Arrest Hoge Raad: Zorgplicht tussenpersoon

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan waar de zorgplicht van een tussenpersoon bij brandverzekering met ‘alarmclausule’ in het geding was. De casus spitst zich toe op het feit dat terwijl tussenpersoon wist dat het alarm niet meer werkte deze verzuimd zou hebben de verzekeraar daarvan op de hoogte te brengen.
24 feb 2014 Nieuws

Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekerden door Hoge Raad bevestigd

In cassatie heeft de HR afgelopen vrijdag het recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen formeel bevestigd. Eerder waren er prejudiciële vragen voorgelegd aan het Europese Hof.
18 feb 2014 Nieuws

Hoge Raad: voor pechpasverzekering is assurantiebelasting verschuldigd

De belastingrechter heeft eerder in hoger beroep de uitgever van een zogeheten pechpas in het gelijk gesteld. Hij hoeft geen assurantiebelasting te betalen over de vergoedingen die hij (jaarlijks) voor de pechpas in rekening brengt. De overeenkomst die aan de pechpas ten grondslag ligt is in de ogen van het gerechtshof geen schadeverzekering zoals door de wetgever bedoeld. De Hoge Raad heeft deze eerdere uitspraak van het hof teruggedraaid.
3 feb 2014 Nieuws

Prejudiciële vraag aan Hoge Raad over hypotheekakte Rabobank

Afgelopen vrijdag heeft de voorzieningenrechter een prejudiciële vraag ** gesteld aan de Hoge Raad. Vraag is of bepaalde hypotheekaktes, zoals de Rabobank ze hanteert, waarbij een restschuld overblijft na verkoop van de woning, zonder tussenkomst van de rechter door deurwaarders kunnen worden verhaald op de hypotheekgevers.
17 jun 2013 Nieuws

Hoge Raad komt mogelijk met negatieve uitspraak voor AEGON

Verzekeringsmaatschappij Aegon zat verkeerd bij de verkoop van de beleggingsverzekeringen onder de naam Koersplan. Deze woekerpolis werd van 1987 tot 1998 verkocht. Deelnemers werden door Aegon misleid en betaalden een veel te hoge premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Dat concludeert de advocaat-generaal in een advies aan de Hoge Raad. Als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal volgt, kan Aegon schadeclaims tegemoet zien van mogelijk een paar honderd miljoen euro.
18 mrt 2013 Nieuws

Geregistreerd partnerschap voor 1 dag: toch overdrachtsbelasting verschuldigd

De Hoge Raad heeft tijdens een geding in cassatie een uitspraak van het Hof teruggedraaid. Het Hof had in een eerdere uitspraak de ontwijking van het betalen van overdrachtsbelasting door een geregistreerd partnerschap van 1 dag goedgekeurd.
3 jan 2013 Kennis

Rechtspraak

Rechtspraak (jurisprudentie) wordt gevormd door uitspraken van rechters.
23 feb 2012 Kennis

Huwelijkse voorwaarden

Als echtgenoten de vermogensrechtelijke gevolgen van de algehele gemeenschap van goederen niet wensen, kunnen zij vóór het aangaan van hun huwelijk bij de notaris een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden laten opstellen. Huwelijkse voorwaarden moeten om rechtsgeldig te zijn bij notariële akte opgesteld worden.
Getoond 71 tot 80 van 80. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.