Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
28 apr 2014 Nieuws

Verkoop nieuwbouw in de lift

De verkoop van nieuwe koopwoningen in Nederland heeft zich in het 1e kwartaal van 2014 verrassend positief ontwikkeld en steeg met 35% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2013. Dat constateert NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers op grond van afgegeven garantiecertificaten.
22 apr 2014 Nieuws

Blok gaat fout bouwrente repareren

De NVM bericht op haar website dat minister Blok van Wonen een 'fout' in de wet gaat repareren, waardoor huizenverkopers alleen hypotheekrenteaftrek krijgen als ze hun schuld aflossen. Hierdoor zouden sommige kopers van nieuwbouwhuizen onbedoeld van een deel van hun aftrek worden beroofd. DFT schreef hier zaterdag jl. al over in een eerder gepubliceerd artikel.
22 apr 2014 Kennis

Besluit bouwrente (reparatiewetgeving)

Besluit vervallen - zie 'Intrekking diverse besluiten' artikel
In een eerder artikel is aangegeven dat de bouwrente die verschuldigd was bij nieuwbouw na tekenen van de koopovereenkomst niet aftrekbaar was. Dit omdat er geen annuïtaire lening met de aannemer overeengekomen was. Blok heeft toen aangegeven dat dit een ongewenste weeffout in de wetgeving was en dat er een correctie zou volgen. Dit is in een 'Besluit bouwrente' vastgelegd.
13 mrt 2014 Nieuws

Blok overweegt 'verplichte eindnota nieuwbouwwoning'

Minister Blok (wonen) start een verkenning naar de mogelijke invoering van een verplichte eindnota bij oplevering van een nieuwbouwwoning. In zo'n eindnota zal moeten staan welke partij welk aandeel heeft aangeleverd en welk bedrag zij daarvoor hebben ontvangen. Deze specificatie zal dan worden opgedeeld in winst en opstal en worden toegerekend aan de afzonderlijke producten, diensten en partijen.
29 jul 2013 Nieuws

Bouwgarant krijgt toestemming keurmerk voor nieuwbouw te gebruiken.

GarantieWoning heeft BouwGarant 19 juli 2013 toestemming verleend haar keurmerk te gebruiken. Zij geldt voor de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013 en de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning 2013.
2 jul 2013 Nieuws

Dieptepunt woningnieuwbouw op 38.000 stuks in 2014

Het aantal gereedgemelde nieuwbouwwoningen zal in 2013 uitkomen op 40.000. Het dieptepunt valt volgend jaar met 38.000 nieuwe woningen. Pas vanaf 2015 zal de nieuwbouw weer de weg omhoog vinden richting de 45.000 stuks. Dit blijkt uit de nieuwe woningnieuwbouwprognoses van BouwKennis. De cijfers zijn licht neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de vorige raming. De bijgestelde economische groei, de aanhoudend lage verkoop van nieuwe woningen en de stagnerende vergunningverlening is hier debet aan.
2 jan 2013 Nieuws

NOS-onderzoek bevestigt noodzaak investeringsstop

Woningcorporaties zijn genoodzaakt fors te bezuinigen op hun aanstaande investeringen in onder meer nieuwbouw en onderhoud. Driekwart van de corporaties gaat de huren maximaal verhogen. Dat meldde de NOS. De NOS hield een enquête over de gevolgen van het regeerakkoord voor woningcorporaties, waaraan ruim 150 corporaties meededen.
29 aug 2012 Nieuws

‘Bouwsector wordt vraaggerichte markt’

De bouwsector maakt de komende jaren een versnelde ontwikkeling door van een traditioneel aanbodgestuurde naar een vraaggerichte markt. In plaats van aannemer willen bedrijven aanbieder zijn van totaaloplossingen, die naadloos aansluiten op de wensen van de markt.
Getoond 11 tot 20 van 57. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.