Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
26 jul 2023 Nieuws

Leidt niet vastgelegde gewijzigde datum van levering in nieuwe koopovereenkomst tot nietigheid?

Koper heeft zich op het standpunt gesteld dat de koopovereenkomst nietig is, omdat partijen na het sluiten daarvan een gewijzigde afspraak hebben gemaakt met betrekking tot een kernbepaling. Partijen hebben namelijk de datum van levering van de woning gewijzigd, en deze gewijzigde afspraak niet conform artikel 7:2 lid 1 BW in een nieuwe schriftelijke koopovereenkomst vastgelegd. Nu er geen nieuwe overeenkomst is opgemaakt en ondertekend, is de oorspronkelijke koopovereenkomst nietig, aldus koper.
26 jul 2023 Nieuws

Pas op met penwijzigingen in koopovereenkomst

Kopers hebben handgeschreven wijzigingen aangebracht in de concept koopovereenkomst, en zij hebben het document ondertekend. Door kopers is - voor zover voor de beoordeling van belang - in artikel 4.1 "Eigendomsoverdracht" de passeerdatum "1-11-2018" doorgehaald. Met de hand hebben kopers bijgeschreven de (passeer)datum "1-12-2018".
24 jul 2023 Nieuws

Mag derdenbeding?

De koopovereenkomst bevat een derdenbeding ten gunste van de verkoopmakelaar. Dat beding regelt dat kopers de verkoopmakelaar vrijwaren van aansprakelijkheid terzake verschillen in maatvoering.
21 jul 2023 Nieuws

Kruislings schenken

De Belastingdienst en rechter 'prikken' door schenkconstructie. Door kruislings te schenken werd een dubbele schenkvrijstelling eigen woning beoogd.
17 jul 2023 Nieuws

Rechtbank wijkt af van lijn Hoge Raad

De bestuursrechter van de rechtbank Rotterdam heeft uitspraak gedaan in drie WOZ-zaken waarin het gaat om de vraag of een overschrijding van de redelijke termijn voor het doen van uitspraak moet leiden tot het toekennen van immateriële schadevergoeding.
3 jul 2023 Nieuws

Notarieel samenlevingscontract en vorderingsrechten (..)

Partijen hebben een affectieve relatie gehad en hebben gezamenlijk een woning in eigendom verkregen. De relatie is geëindigd. Het geschil ziet op de vermogensrechtelijke afwikkeling, waaronder de verdeling van de gezamenlijke woning en de ten behoeve van de woning en de tuin gemaakte kosten.
14 jun 2023 Nieuws

Standpunt over een garage als aanhorigheid van de eigen woning gepubliceerd

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of een garage, die op ongeveer 70 meter van een woning is gelegen en in dezelfde bouwstijl en in hetzelfde jaar is gebouwd als de woning, een aanhorigheid van de eigen woning is.
9 jun 2023 Nieuws

Repeterende schenking?

Belanghebbende heeft vijf schenkingen ontvangen. De schenkingen zijn door middel van vijf afzonderlijke notariële akten van schenking, die op één dag gepasseerd zijn, tot stand gekomen.
5 mei 2023 Nieuws

Geen sprake van non-conformiteit

De kantonrechter is van oordeel dat de vermelding van de eerdere lekkage door verkoper op het inlichtingenformulier, voor koper -juist gelet op de ouderdomsclausule- aanleiding had kunnen/moeten zijn om hier zo nodig vóór het sluiten van de koopovereenkomst nader bouwkundig onderzoek naar te (laten) verrichten.
20 apr 2023 Nieuws

Geen hoofdverblijf, geen aftrekpost

Belanghebbende heeft op 19 oktober 2020 de woning aan [adres 1] te [plaats] (de woning) in eigendom verkregen. Met de vorige eigenaren heeft belanghebbende afgesproken dat zij er nog enkele maanden mochten blijven wonen totdat hun nieuwe woning gereed was om te bewonen. De oude eigenaren zijn er blijven wonen tot 3 januari 2021. Zij waren voor de voortzetting van de bewoning geen vergoeding verschuldigd.
Getoond 11 tot 20 van 692. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.