Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
16 nov 2021 Nieuws

'Eigen' bouwdepotrekening in box 3?

In 2016 heeft belanghebbende een aannemingsovereenkomst gesloten met een aannemer voor de bouw van een appartement. Zij heeft een bedrag voor het betalen van de bouwtermijnen op een spaarrekening apart gezet.
5 nov 2021 Nieuws

Beroep op non-conformiteit woning?

Kopers hebben op 2 november 2018 een bedrijfspand met bovenwoning gekocht. Kort na de levering hebben kopers de dakpannen van de woning laten vervangen. Bij de uitvoering van die werkzaamheden heeft de aannemer van kopers aangegeven dat op de zolder van het achterhuis een deel van het dak zo verrot was dat er geen andere mogelijkheid was dan over te gaan tot vervanging van dat deel van het dak.

De aannemer heeft vervolgens in opdracht van kopers herstelwerkzaamheden aan het dak verricht, en daarvoor op 3 juni 2019 een factuur aan kopers gestuurd van € 7.129,86.
4 nov 2021 Nieuws

Te saneren grond kan negatieve waarde zijn in box 3

De rechtbank heeft beslist dat een perceel grond een negatieve waarde kan hebben voor box 3.
27 okt 2021 Nieuws

Boetebeding geldig?

Schriftelijke koopovereenkomst onroerend goed zonder financieringsvoorbehoud door koper aanvaard nadat de daarin opgenomen uiterste leveringsdatum al is verstreken. Doordat vervolgens door koper niet wordt afgenomen, is boetebeding (10% koopsom) van kracht. De rechtbank heeft dit beding ongeldig verklaard. Verkoper is in beroep gegaan.
22 okt 2021 Nieuws

Niet aantoonbaar dienstverleningsdocument verstrekt

Niet is vast komen te staan dat het dienstverleningsdocument aan gedaagde (consument) is verstrekt. De conclusie is dat eiser (adviseur) onvoldoende heeft onderbouwd dat hij heeft voldaan aan de informatieverplichting die voortvloeit uit artikel 4:20 Wft.
22 okt 2021 Nieuws

Recht van eerste koop appartementsrecht

Een voormalige huiseigenaar had de verplichting het appartementsrecht eerst aan eiser aan te bieden. In de toenmalige koopovereenkomst is vastgelegd dat verkoper de aanbieding bij aangetekende brief diende te verzenden. Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen (huiseigenaar) tot het aanbieden van het recht van eerste koop is de huiseigenaar een boete van € 50.000,- verschuldigd. De huiseigenaar heeft de 'aanbieding' wel via een aangetekende brief verzonden, maar de 'gerechtigde' heeft deze brief nooit in ontvangst genomen.
20 okt 2021 Nieuws

Check periodiek begunstiging levensverzekering

In een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam komt een adviseur er 'goed' van af, ondanks begunstiging op de polis.
13 okt 2021 Nieuws

Ontbreken aflosschema dure (fiscale) grap

Een huiseigenaar heeft bij zijn vader een lening afgesloten (eigenwoningschuld). In plaats van een aflosschema is afgesproken 'Looptijd en terugbetaling van hoofdsom: De schuld (hoofdsom en rente) wordt in onderling overleg met elkaar afgestemd en betaald.'
11 okt 2021 Nieuws

Minderheidsaandeel woning, toch hypotheekrenteaftrek?

Belanghebbende en zijn echtgenote hebben samen 35% van een woning in onverdeelde eigendom. De woning bestaat uit twee bouwkundig gesplitste delen, waarvan belanghebbende en zijn echtgenote er een bewonen. De rechtbank heeft de hypotheekrenteaftrek eerder afgewezen.
7 okt 2021 Nieuws

Heien? Maak een nulmeting!

[eiser] is eigenaar van een woning. De woning staat op “staal”, met korte kleefpalen. Een bedrijf heeft in opdracht van de gemeente ten behoeve van de fundering van de brug gelegen aan de [straatnaam/plaats] een aantal palen in de grond laten heien.
Getoond 11 tot 20 van 597. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.