Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
24 nov 2011 Nieuws

Minder beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand in 2010

In 2010 had het Juridisch Loket bijna 830 duizend contacten met klanten, ruim 2 procent minder dan het jaar ervoor. Het Juridisch Loket geeft gratis adviezen, verstrekt informatie en verwijst door naar degenen die daadwerkelijk rechtsbijstand verlenen.
9 nov 2011 Nieuws

Uurtarief taxatie 80 euro is redelijk

In een beroep tegen de WOZ-waarde heeft het Hof Arnhem beslist dat een uurtarief van 80 euro voor de taxatie redelijk is.
8 nov 2011 Nieuws

Tussenpersonen verliezen miljoenen door Cinjee

Meer dan 200 assurantietussenpersonen dreigen enorme bedragen te verliezen doordat de curator van het failliete volmachtbedrijf Cinjee Advies de preferente rechten weigert te erkennen op resterende delen van de koopsom die Cinjee nog moet uitkeren.
2 nov 2011 Nieuws

Kabinet past griffierechten aan na kritiek

Het kabinet heeft zijn voorstel om de griffierechten fors te verhogen aangepast. Dit na felle kritiek van onder andere de Orde van Advocaten.
17 aug 2010 Kennis

Aandeel in onderhoudsfondsen vereniging van eigenaren in box 3

Op 8 april 2010 publiceerden wij een artikel over een bij de Hoge Raad aanhangige fiscale kwestie met betrekking tot appartementseigenaren. De vraag was gerezen of het aandeel in het onderhoudsfonds in box 3 zou moeten worden opgegeven. De belastingbetaler had het standpunt ingenomen dat dit aandeel integraal deel uitmaakt van de eigen woning, zodat je met het eigenwoningforfait kunt volstaan. Hoopgevend was dat de adviseur van de Hoge Raad het standpunt van de belastingbetaler had onderschreven. De Hoge Raad besliste evenwel in zijn arrest van 13 augustus 2010, nr. 09/00181 (vrijdag de 13e!) dat dit vermogensbestanddeel in box 3 in aanmerking komt. Dit betekent dat de appartementseigenaar 1,2% moet betalen over zijn aandeel hierin. De tekst van het arrest hebben we hieronder opgenomen.
Getoond 661 tot 665 van 665. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.