Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
4 jan 2013 Nieuws

Onvoldoende doorvragen bij invullen aanvraagformulier kost adviseur geld

Beroepsaansprakelijkheid verzekeringstussenpersoon. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De tussenpersoon heeft naar maatstaven van zorgvuldigheid niet zonder meer mogen vertrouwen op de juistheid van de door de verzekeringnemer genoemde inkomensgegevens ten behoeve van de verzekeringsaanvraag. Er is met billijkheidscorrectie 75% eigen schuld.
3 jan 2013 Kennis

Rechtspraak

Rechtspraak (jurisprudentie) wordt gevormd door uitspraken van rechters.
6 dec 2012 Nieuws

Overgedragen pensioenaanspraak leidt niet tot gewenste doel

Eiser stelt zich op het standpunt dat de helft van de pensioenuitkeringen aan zijn echtgenote moet worden toegerekend omdat in het verleden met de stichting is overeengekomen dat het pensioen voor de helft aan de echtgenote wordt uitgekeerd. Daartoe verwijst eiser naar de genoemde akte van cessie en de erkenning daarvan door het bestuur van de stichting Deze toebedeling is geen gevolg van een echtscheiding.
23 nov 2012 Nieuws

Procedure massaal bezwaar voor bezwaarschriften erf- en schenkbelasting

De Belastingdienst gaat de procedure voor massaal bezwaar volgen voor de erf- en schenkbelasting. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers donderdag 25 oktober aan de Tweede Kamer gemeld. Weekers zet dit middel in omdat er een stroom bezwaarschriften binnen is gekomen naar aanleiding van een rechtbankuitspraak over de erfbelasting.
31 okt 2012 Nieuws

Wijziging van eis in procedure Vereniging Consument & Geldzaken tegen Aegon Bank (Spaarbeleg) afgewezen

In een tussenarrest is de verzochte verandering van eis van de Vereniging Consument & Geldzaken door het gerechtshof Amsterdam afgewezen.
23 okt 2012 Nieuws

Moet ex-partner langer alimentatie betalen dan vooraf overeengekomen?

Onlangs werd een verzoek tot verlenging van de termijn van een partneralimentatieplicht voorgelegd aan het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. De alimentatieplichtige tekende met succes beroep aan. Het hof overwoog dat van verlenging alleen sprake kan zijn in zeer uitzonderlijke gevallen.
16 okt 2012 Nieuws

Rechtspraak: ex-partner huis uit, rente 50% aftrekbaar voor achterblijver

Belanghebbende heeft samen met haar partner in 2007, ieder voor de onverdeelde helft, een woning gekocht die gefinancierd is met een hypothecaire lening. In 2008 is haar partner uit de woning vertrokken. Belanghebbende heeft in haar aangifte over 2008 100% van de belastbare inkomsten uit eigen woning in aanmerking genomen.
15 okt 2012 Nieuws

Ongelijke behandeling pensioenen en lijfrenten. Geen schending discriminatieverbod.

De Hoge Raad heeft in twee uitspraken bepaald dat er geen sprake is van ongelijke behandeling tussen ondernemers en werknemers voor wat betreft het gebruik van de jaarruimte en reserveringsruimte.
11 okt 2012 Nieuws

Geen lagere WOZ voor nabijheid hondenuitlaatplek, blaffende honden en geluid van straat

Naar het oordeel van het Hof heeft de Ambtenaar aannemelijk gemaakt dat van het verkeersgeluid van de b-straat geen waardedrukkende invloed uitgaat. Verder is het Hof met de Ambtenaar van oordeel dat ook aan de door belanghebbende ervaren geluidsoverlast (blaffende honden) en stankoverlast (uitwerpselen van honden) met betrekking tot het braakliggende terrein, niet een zodanige waardedrukkende invloed toekomt dat een potentiële koper daarmee rekening zal houden.
9 okt 2012 Nieuws

StopDeRestschuld actiegroep opgestart door S. Hulleman

Jurist S. Hulleman wil een Class Action (rechtzaak met een grote groep) aanspannen tegen de banken / hypotheekverstrekkers die jarenlang hypotheken verstrekt hebben die nu niet meer mogelijk zouden zijn. Daardoor zitten veel huiseigenaren op lange termijn met een grote restschuld.
Getoond 671 tot 680 van 692. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.