Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
16 aug 2012 Nieuws

Uitspraak Rechtbank over (verlaagde) overdrachtsbelasting in nadeel koper (koop voor 15 juni 2011)

De tijdelijke tariefsverlaging voor de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% die is ingegaan op 15 juni 2011, hoeft niet te worden toegepast op leveringen vóór die datum. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de wetgever goede redenen gezien om de tariefsverlaging met ingang van 15 juni 2011 in te laten gaan.
2 aug 2012 Kennis

Echtscheiding en verdeling (gedaalde) overwaarde?

Alleen voor Fintool Kennisbank abonnees
Stel uw relatie is bezig met een scheiding, maar partijen komen niet tot een snelle overeenstemming voor wat betreft de gezamenlijke woning. Na een lange tijd is men dan toch gescheiden, maar de waarde van de woning is gedaald en de ex-partner wenst de afgesproken (toenmalige) overwaarde niet uit te keren, vanwege de daling van de huizenprijzen. Kan van deze eerdere vaststelling ‘overwaarde’ afgeweken worden?
24 nov 2011 Nieuws

Minder beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand in 2010

In 2010 had het Juridisch Loket bijna 830 duizend contacten met klanten, ruim 2 procent minder dan het jaar ervoor. Het Juridisch Loket geeft gratis adviezen, verstrekt informatie en verwijst door naar degenen die daadwerkelijk rechtsbijstand verlenen.
9 nov 2011 Nieuws

Uurtarief taxatie 80 euro is redelijk

In een beroep tegen de WOZ-waarde heeft het Hof Arnhem beslist dat een uurtarief van 80 euro voor de taxatie redelijk is.
8 nov 2011 Nieuws

Tussenpersonen verliezen miljoenen door Cinjee

Meer dan 200 assurantietussenpersonen dreigen enorme bedragen te verliezen doordat de curator van het failliete volmachtbedrijf Cinjee Advies de preferente rechten weigert te erkennen op resterende delen van de koopsom die Cinjee nog moet uitkeren.
2 nov 2011 Nieuws

Kabinet past griffierechten aan na kritiek

Het kabinet heeft zijn voorstel om de griffierechten fors te verhogen aangepast. Dit na felle kritiek van onder andere de Orde van Advocaten.
17 aug 2010 Kennis

Aandeel in onderhoudsfondsen vereniging van eigenaren in box 3

Op 8 april 2010 publiceerden wij een artikel over een bij de Hoge Raad aanhangige fiscale kwestie met betrekking tot appartementseigenaren. De vraag was gerezen of het aandeel in het onderhoudsfonds in box 3 zou moeten worden opgegeven. De belastingbetaler had het standpunt ingenomen dat dit aandeel integraal deel uitmaakt van de eigen woning, zodat je met het eigenwoningforfait kunt volstaan. Hoopgevend was dat de adviseur van de Hoge Raad het standpunt van de belastingbetaler had onderschreven. De Hoge Raad besliste evenwel in zijn arrest van 13 augustus 2010, nr. 09/00181 (vrijdag de 13e!) dat dit vermogensbestanddeel in box 3 in aanmerking komt. Dit betekent dat de appartementseigenaar 1,2% moet betalen over zijn aandeel hierin. De tekst van het arrest hebben we hieronder opgenomen.
Getoond 691 tot 697 van 697. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.