Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
16 jan 2018 Nieuws

AP adviseert over wetgeving (PSD2)

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op verzoek van de minister van Financiën geadviseerd over het ontwerp van het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten. Mede met dit besluit kan een nieuwe Europese richtlijn over betaaldiensten omgezet worden in Nederlandse wetgeving.
5 sep 2017 Nieuws

Wetsvoorstel Transparant toezicht financiële markten

De toezichthouders de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) krijgen meer mogelijkheden om overtredingen door financiële instellingen openbaar te maken. Dat is de kern van het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten dat minister Dijsselbloem \naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
6 jun 2017 Nieuws

Regeling bekostiging financieel toezicht 2017

Jaarlijks worden voor het desbetreffende kalenderjaar de bandbreedtes en tarieven vastgesteld voor de vergoeding van toezichtkosten door de financiële sector. Deze regeling stelt de bandbreedtes en tarieven voor het kalenderjaar 2017 vast. De regeling komt in grote lijnen overeen met de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016.
12 jan 2017 Nieuws

Verslag internetconsultatie wetsvoorstel transparanter toezicht op de financiële markten openbaar

Het ministerie van Financiën heeft het verslag gepubliceerd van de internetconsultatie van het wetsvoorstel voor een transparanter toezicht op de financiële markten. Een groot aantal organisaties heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren. Op basis van de reacties is een aantal wijzigingen aangebracht aan het wetsvoorstel.
23 dec 2016 Nieuws

Berekening van bijdrage in de kosten van het doorlopend toezicht gewijzigd

Met ingang van 2017 is de grondslag voor het berekenen van de maatstaf voor de bepaling van de bijdrage in de kosten van het doorlopend toezicht gewijzigd. Dit meldt de AFM.
Adviseurs en bemiddelaars krijgen vanaf 2017 de mogelijkheid om de meest passende grondslag te bepalen en een keuze te maken.
2 sep 2016 Nieuws

Kamervragen over regeling bekostiging financieel toezicht

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de regeling bekostiging financieel toezicht toegezonden.
21 jun 2016 Nieuws

Wet transparant toezicht financiële markten

Het concept wetsvoorstel beoogt een transparanter toezicht op financiële markten mogelijk te maken door een viertal wijzigingen van Afdeling 1.5.2 van de Wet op het financieel toezicht. Via een internetconsultatie kan op het concept wetsvoorstel gereageerd worden.

Meer transparantie kan instellingen op de financiële markten aanzetten tot betere naleving en geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) de mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de resultaten van het toezicht.
1 jun 2015 Nieuws

Financiën stelt tarieven toezicht 2015 vast

De minister van Financiën heeft de nieuwe tarieven voor het toezicht vastgesteld. Deze zijn vrijdagochtend 29 mei 2015 in de Staatscourant gepubliceerd. De tarieven vallen dit jaar hoger uit dan voorgaande jaren.
12 jun 2014 Nieuws

Heffingen voor financiële ondernemingen dalen in 2014 maar stijgen weer in 2015

De tarieven voor het doorlopend toezicht voor de meeste financiële ondernemingen en overige onder toezicht staande partijen zijn in 2014 lager dan in 2013. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in 2013 minder heeft uitgegeven dan begroot, voornamelijk als gevolg van lagere personeelslasten. Dit heeft geresulteerd in een overschot van € 4 miljoen. Dit bedrag wordt met de markt verrekend. In 2013 gingen de tarieven juist omhoog.
26 nov 2012 Nieuws

Duitsland wil 'testament' voor banken, zonder hulp belastingbetaler

Een draaiboek voor banken is wat de Duitse regering wil. Banken moeten een soort draaiboek ("testament") hebben voor als het misgaat. In het draaiboek kan de bank aangeven hoe bij moeilijkheden de bank gesaneerd of opgeheven kan worden, indien mogelijk zonder hulp van de belastingbetalers.
Getoond 11 tot 20 van 22. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.