Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
21 jun 2016 Nieuws

Rapportage tijdelijke verhuur onder Leegstandwet en antikraak 2015

Minister Blok heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen.
31 mei 2016 Nieuws

Kifid: informatieplicht bij verbouwing

Consumenten woonden vanwege de grootschalige verbouwing niet in de woning. De schade wordt door de verzekeraar vanwege de leegstand niet vergoed. Consumenten verwijten hun assurantieadviseur dat hij hen geen verzekering heeft geadviseerd die dekking bood en dat zij niet op de hoogte waren dat zij niet verzekerd waren bij langdurige leegstand.
24 sep 2015 Nieuws

Expertteam Eigenbouw en Transformatie

In een jaarverslag en een tweede rapportage wordt ingegaan op de acties die het Rijk de afgelopen periode heeft uitgevoerd om zowel eigenbouw als transformatie van leegstaand vastgoed in woonruimte te bevorderen.
22 jan 2015 Nieuws

Kifid: Kluswoning en opstalverzekering

Een consument heeft via zijn tussenpersoon een inboedel- en opstalverzekering gesloten voor zijn aangekochte woning. Drieënhalve maand na sluiten van de verzekering werden onderdelen van de nieuw te installeren keuken gestolen uit de schuur. De Verzekeraar weigerde dekking, omdat verzekeringnemer niet had medegedeeld dat de woning niet dag en nacht bewoond werd.
17 okt 2014 Nieuws

Antikraakcontracten leidt tot Kamervragen

Naar aanleiding van een persbericht en het artikel, waaruit blijkt dat een gigantische leegstandsindustrie is ontstaan in ons land, waar duizenden mensen op zoek naar betaalbare woningen, praktisch rechteloos op antikraak-contracten wonen, zijn Kamervragen gesteld. Minister Blok heeft een uitgebreide reactie gegeven.
21 mei 2014 Nieuws

CBS: Rapportage leegstaande woningen in Nederland

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het CBS een rapportage geschreven over het aantal leegstaande woningen naar regio, kenmerken van de leegstaande woningen en de duur van de leegstand (zie download).
15 nov 2013 Nieuws

Leegstand woningen, 2012

Op 1 januari 2012 stonden 350 duizend woningen leeg, dat is 5% van alle woningen. Daarnaast worden 70 duizend woningen voor andere doeleinden gebruikt. In totaal worden dus 420 duizend woningen niet bewoond.
5 procent van de woningen staat leeg Van de 7,3 miljoen woningen in Nederland stonden er op 1 januari 2012 bijna 348 duizend leeg. Dat is 4,8% van de woningen. In deze leegstaande woningen woont volgens de officiële registraties niemand. Deze woningen worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt.
29 apr 2013 Nieuws

Rialto biedt mogelijkheid tot verzekeren leegstaande panden

Door de economische crisis neemt het aantal leegstaande panden toe. Deze ontwikkeling doet zich zowel bij bedrijfsmatig onroerend goed als bij particuliere woningen voor. Leegstaande panden zijn bijzonder kwetsbaar voor brandstichting. Reden voor verzekeringsmaatschappijen om steeds terughoudender te zijn om deze panden te (blijven) verzekeren. Rialto Verzekeringen en BAVAM, beide handelsnamen van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. (VAN), hebben onlangs een groot onderzoek gehouden onder assurantiebemiddelaars, waaruit de conclusie getrokken mag worden dat steeds meer leegstaande panden onverzekerd zijn. Deze uitkomst is aanleiding voor de VAN om een verzekering voor leegstaande panden in haar assortiment op te nemen.
12 apr 2013 Nieuws

NVM analyse woningmarkt van de bestaande koopwoningen

Volgens NVM-voorzitter Hukker geven de cijfers diverse indicaties dat de bodem van de markt in zicht is, waardoor het evenwicht tussen vraag en aanbod langzaam kan herstellen. “Ondanks de algemene trend dat de werkloosheid in Nederland blijft toenemen en ook het aantal woningen dat „gedwongen? verkocht moet worden, zijn er indicaties die aangeven dat we de bodem op de koopwoningmarkt wellicht naderen.
8 apr 2013 Nieuws

Hoger inbraak en brandrisico in leegstaande panden

Leegstaande woningen en gebouwen vormen een verhoogd risico op schade door vernieling, inbraak of brand. Bovendien is die schade bij leegstand niet altijd (volledig) verzekerd. Het Verbond vind het belangrijk ondernemers daarvan bewust te maken en geeft preventietips.
Getoond 11 tot 20 van 26. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.