Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
18 dec 2008 Nieuws

Werkloosheid onveranderd

In de periode september-november 2008 waren gemiddeld 280 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,0 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
9 dec 2008 Nieuws

Werkgevers minder positief over werkgelegenheid

Werkgevers in Nederland zijn minder positief over het aannemen van nieuw personeel voor het aankomende kwartaal ten opzichte van het huidige kwartaal. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Manpower Arbeidsmarktbarometer, die ieder kwartaal verschijnt.
2 dec 2008 Nieuws

Vier miljoen voor bestrijden jeugdwerkloosheid

De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht krijgen van minister Donner van SZW ieder € 1 miljoen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Het geld gaat naar banenplannen die deze gemeenten hebben gemaakt voor meer en betere begeleiding van met name allochtone jongeren naar (leer)banen.
1 dec 2008 Nieuws

Compensatieregeling langdurige zieke oudere werknemers

Werkgevers krijgen de loonkosten vergoed van oudere en langdurig zieke werknemers die voor ze in dienst kwamen minstens 52 weken werkloos waren. De regeling gaat in op 1 juli 2009 en geldt voor personen die op deze datum 55 jaar of ouder zijn.
28 nov 2008 Nieuws

Aantal bijstandsuitkeringen daalt nog steeds

In het derde kwartaal van 2008 is het aantal bijstandsuitkeringen aan mensen tot 65 jaar verder gedaald tot 262 duizend. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het CBS.
21 nov 2008 Nieuws

Werkloosheid vrijwel onveranderd

In de periode augustus-oktober 2008 waren gemiddeld 276 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,0 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
20 nov 2008 Nieuws

"Re-integratiebeleid levert nog te weinig op"

De inspanningen van gemeenten om werklozen aan het werk te helpen, leveren te weinig op en de kosten van re-integratietrajecten zijn te hoog. Als de 1,45 miljard euro aan re-integratiemiddelen van gemeenten worden afgezet tegen het aantal mensen dat daardoor aan het werk is geholpen vorig jaar, bedroegen de kosten per persoon ruim een half miljoen euro.
20 jul 2006 Nieuws

Werkloosheid verder gedaald

De seizoengecorrigeerde werkloosheid komt in het tweede kwartaal van 2006 uit op 407 duizend werklozen. Dit is het laagste aantal sinds de zomer van 2003. In de eerste helft van 2006 nam de werkloosheid af met bijna 60 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
19 sep 2005 Nieuws

WW wordt brug tussen twee banen

Het kabinet wil per 1 oktober 2006 de Werkloosheidswet moderniseren. Werklozen krijgen minder lang recht op WW en de eerste twee maanden een hogere uitkering. Er komt maar één soort WW-uitkering en het ontslagrecht wordt soepeler.
5 sep 2005 Nieuws

Tweede Kamer eens met hervorming WW

De Tweede Kamer steunt de voorstellen van het kabinet om de Werkloosheidswet te hervormen. Het kabinet streeft ernaar met ingang van 1 oktober 2006 de duur van een WW-uitkering flink te bekorten.
Getoond 271 tot 280 van 280. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.