Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
20 jun 2013 Nieuws

VBO Makelaar richt aparte sectie Huur/verhuur op

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 18 juni jl. hebben de leden van brancheorganisatie VBO Makelaar besloten tot oprichting van een aparte sectie Huur/verhuur. VBO Makelaar wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van malversaties en misstanden in de (ver)huurmarkt door regulering van het (ver)huurproces, kennisoverdracht en kwaliteitsborging van verhuurmakelaars en -verhuurbemiddelaars. Onderzoek in opdracht van VBO Makelaar maakt nog maar eens duidelijk dat malversaties zich niet beperken tot hennepteelt. Schaarste, in combinatie met gebrek aan kennis, werkt meerdere misstanden in de hand. (zie link voor onderzoeksrapport)
17 jun 2013 Nieuws

GROENBOEK betreffende de verzekering tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen

De Overheid is geen voorstander wettelijke plicht voor alle burgers en bedrijven om een verzekering tegen natuurrampen af te nemen. Uit de Kamerbrief over het Groenboek blijkt dat Nederland geen voorstander is van (nieuwe) Europese regelgeving om de verzekerbaarheid van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen te vergroten.
12 jun 2013 Nieuws

Een derde van de Nederlanders is bang om baan te verliezen

Uit onderzoek van Intomart GfK blijkt dat een derde van de Nederlanders bang is om zijn baan te verliezen als gevolg van de crisis. Dit onderzoek is in opdracht van Achmea en De Persdienst uitgevoerd door Intomart GfK.
7 jun 2013 Nieuws

Geen bestaansrecht voor Geldloket

Minister Dijsselbloem informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de pilot inzake het Wijzer in geldzaken Geldloket. Platform Wijzer in geldzaken heeft op basis van de resultaten van de pilot besloten om de Geldloketten niet landelijk uit te rollen. Betrokkenheid bij de bestaande loketten is met ingang van 1 juni gestopt.
5 jun 2013 Nieuws

Overheidsschuld nu aanvaardbaar, daling wel nodig

De recente stijging van de overheidsschuld was economisch logisch, omdat daarmee de negatieve economische gevolgen van de crisis zijn gedempt. Op termijn is echter een lager schuldniveau gewenst om te voorkomen dat de Nederlandse economie in problemen komt. In twee publicaties (zie downloads) geeft het CPB een analyse en achtergrondsinformatie.
30 mei 2013 Nieuws

CPB Risicorapportage Financiële Markten 2013

Nederlandse banken hebben relatief veel wholesale financiering, wat ze gevoeliger maakt voor liquiditeitsrisico’s, schrijft het CPB. Die afhankelijkheid van wholesale-financiering wordt mede veroorzaakt doordat de Nederlandse bancaire sector groot is ten opzichte van het bbp, terwijl de hoeveelheid spaargeld van Nederlandse consumenten vergelijkbaar is met die in andere Europese landen.
28 mei 2013 Nieuws

‘Nieuwe’ zzp’ers willen uitdaging en zelf hun werktijden bepalen

Adviseurs, ict’ers, bouwvakkers en andere zelfstandigen zonder personeel die eigen arbeid of diensten aanbieden, zijn vooral vanwege de uitdaging aan de slag gegaan als zelfstandige. Ook willen deze zogenaamde ‘nieuwe’ zzp’ers vaak zelf hun werktijden kunnen bepalen. Hun tevredenheid daarover is groot. Dit zijn enkele eerste resultaten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid, die eind 2012 is uitgevoerd door TNO en CBS. Zie download voor volledig rapport.
23 mei 2013 Nieuws

Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten

In een financieel ingewikkelder wordende wereld kunnen bedrijven zich niet langer alleen tot de bank wenden om volledig te voldoen aan hun financieringsbehoefte. Ondernemers moeten meer op zoek naar de optimale financieringsmix en daarbij alternatieve instrumenten in overweging nemen en alternatieve wegen inslaan. Leasing en factoring kunnen een belangrijk deel van deze weg uitmaken, zo blijkt uit onderzoek (zie download) van Panteia/EIM.
17 mei 2013 Nieuws

De helft van de mensen met betaalproblemen heeft hierdoor slapeloze nachten

14 procent van de Nederlanders heeft betaalproblemen constateert creditmanagementorganisatie GGN in haar jaarlijkse onderzoek Zo Betaalt Nederland. GGN liet voor de 11de keer het onderzoek Zo Betaalt Nederland uitvoeren. Het jaarlijkse onderzoek geeft inzicht in het betaalgedrag van Nederlandse consumenten.GGN liet voor de 11de keer het onderzoek Zo Betaalt Nederland uitvoeren. Het jaarlijkse onderzoek geeft inzicht in het betaalgedrag van Nederlandse consumenten.
15 mei 2013 Nieuws

Overwaarde van het woningbezit ruim 500 miljard euro

De Taskforce Verzilveren, een initiatief van maatschappelijke organisaties, financiële partijen en overheidsinstellingen, heeft zich gebogen over een actueel probleem: hoe is de overwaarde in het eigen huis te verzilveren als het inkomen of pensioen ontoereikend is? De totale overwaarde van het woningbezit in Nederland bedraagt ook nu nog ruim 500 miljard euro. De Taskforce onderzocht praktische belemmeringen en verkende nieuwe mogelijkheden om het in de eigen woning ‘opgesloten geld’ vrij te maken.
Getoond 581 tot 590 van 638. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.