Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
6 dec 2012 Nieuws

Armoede in 2011 sterk toegenomen

Dit is de derde editie van het Armoedesignalement, waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) de meest actuele gegevens presenteren over armoede in Nederland. De belangrijkste conclusie is dat de armoede in 2011 fors is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De stijging is in alle risicogroepen terug te vinden, zoals bij eenoudergezinnen, bijstandsontvangers, niet-westerse allochtonen en alleenstaanden tot 65 jaar.
4 dec 2012 Nieuws

Driekwart nederlanders positief over duidelijkheid kosten door provisieverbod

'Goede ervaringen, deskundigheid en advies op maat belangrijkste redenen voor keuze financieel adviseur' 60% van de Nederlanders vindt de invoering van het provisieverbod een goede zaak. Driekwart van de mensen vindt het goed dat door het verbod duidelijk wordt wat de kosten van het advies en de kosten van het product zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Platform Wijzer in geldzaken onder bijna 1.000 Nederlanders. Op 1 januari 2013 wordt een verbod op provisies van kracht voor financiële producten zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen.
3 dec 2012 Nieuws

Rapport pilot onderzoek terug- en bijstortingen pensioenfondsen

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij het rapport van een pilot onderzoek onder vijf pensioenfondsen, waarvan uit openbare informatie bekend is dat zij in het verleden geld hebben teruggestort naar hun sponsor. Het rapport is als download beschikbaar.
28 nov 2012 Nieuws

Belangrijkste signalen uit UKV 2012-3

Het UWV heeft een 'Kennisverslag' gepubliceerd. Als download is dit verslag beschikbaar. Hieronder een paar citaten uit dit verslag.
19 nov 2012 Nieuws

Koopkrachtontwikkelingen 2012-2017 bij het nieuwe regeerakkoord (Nibud)

Het Nibud heeft nu ook het aangepaste regeerakkoord doorgerekend zoals het kabinet dat afgelopen maandagavond 12 november heeft gepresenteerd. Tussen 2012 en 2017 ziet het Nibud koopkrachtverschillen die variëren van min 15,9% tot plus 5,2%. Het Nibud kon deze analyse maken omdat het instituut al eerder op verzoek van de Tweede Kamer een analyse had gemaakt van het oorspronkelijk reageerakkoord.
15 nov 2012 Nieuws

Financiële problemen bij werknemers grote kostenpost voor werkgevers

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel, met vergaande financiële gevolgen voor het bedrijf zelf. Dit blijkt uit een peiling onder personeels- en organisatieprofessionals, die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gehouden in samenwerking met Divosa (koepelorganisatie van directeuren van sociale diensten in Nederland).
15 nov 2012 Nieuws

Overheid nog altijd slechtste betaler

De overheid geldt nog steeds als slechtst betalende opdrachtgever. Nederlandse bedrijven beoordelen het betaalgedrag van de overheid als matig (43%) tot slecht (22%). Dat is een stuk slechter dan de betaalmoraal van bedrijven, die met een beoordeling van matig (32%) tot redelijk (49%) ook te wensen overlaat. Ondanks toezeggingen van Den Haag om tot een beter betaalgedrag te komen, signaleert slechts een op de vijf credit managers (20%) bij de overheid een verbetering ten opzichte van vorig jaar.
13 nov 2012 Nieuws

Nibud: Koopkrachtontwikkelingen 2012-2017

Het Nibud heeft op verzoek van de Tweede Kamer een analyse gemaakt van de inkomens- en koopkrachtgevolgen van de beleidsvoornemens van het kabinet. Voor deze analyse is het Nibud uitgegaan van het voorgenomen beleid zoals staat aangegeven in het Regeerakkoord. Inmiddels is bekend dat de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel is.
13 nov 2012 Nieuws

Uitkomsten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Zorg Particulier per verzekeraar

De rapportcijfers over 2012 wijken in het algemeen weinig af van die in het voorgaande jaar. Gemiddeld geven klanten hun ziektekostenverzekeraar nog steeds een 7,7, al lopen de scores per maatschappij uiteen van een 8,3 (2011: 8,4) tot 7,4 (2011: 7,4). Het volledige onderzoeksrapport en een cijfermatig overzicht per verzekeraar zijn als download beschikbaar.
1 nov 2012 Nieuws

Kwaliteit financiële crisisplannen pensioenfondsen voor verbetering vatbaar

De kwaliteit van financiële crisisplannen van pensioenfondsen varieert. In veel gevallen zijn zij voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) naar de kwaliteit van de plannen van de fondsen. Voor de beoordeling van de kwaliteit van de plannen is gekeken naar zowel de aanwezigheid van de voorgeschreven onderdelen als naar de inhoud.
Getoond 681 tot 690 van 695. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.