Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
16 dec 2015 Nieuws

Geen gewijzigd beleid afkoop klein pensioen

Zie update onderaan artikel
Staatssecretaris J. Klijnsma geeft in een Kamerbrief aan dat het niet met terugwerkende kracht mogelijk is herziening van de korting van een klein pensioen over de jaren 2013 en 2014 toe te passen zonder dat er gevolgen voor andere dossiers ontstaan. Het terugkomen op rechtens onaantastbare besluiten is niet wenselijk nu precedentwerking naar andere dossiers, zoals de Fraudewet, niet volledig uitgesloten kan worden.
27 nov 2015 Nieuws

Kamerbrief afkoop klein pensioen

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de omvang van de groep mensen die in de afgelopen 3 jaar te maken heeft gehad met een korting vanwege de afkoop van een klein pensioen en die niet valt onder het nieuwe regime van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.
10 sep 2015 Nieuws

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid Nederland - België

Het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) heeft een vergelijkend overzicht gemaakt van de sociale zekerheid (voorzieningen) in Nederland en België. In een handzaam document wordt een opsomming gegeven voor werknemers of voor zelfstandigen.
8 sep 2015 Nieuws

Verzamelwet SZW 2016

In de Memorie van Toelichting wordt een verduidelijking gegeven van "Kostendelersnorm en studenten", de terugwerkende kracht van SVB voor kinderbijslag beperkt tot 1 jaar, het begrip 'kleine werkgever' nader toegelicht en een aantal kleine omissies gecorrigeerd.
12 nov 2014 Nieuws

Recht op AOW-partnertoeslag bij eindiging WW-uitkering

Naar aanleiding van de aanpassingen van de AOW-partnertoeslag per 1 januari 2015 zijn kamervragen gesteld. In een voorbeeld wordt ingegaan op het verlies van partnertoeslag vanwege een WW uitkering van de partner.
10 okt 2014 Nieuws

SVB Kennisbank: informatie, kennis en data online beschikbaar

De SVB Kennisbank is online. Met de SVB Kennisbank maakt de SVB (Sociale Verzekeringsbank) haar kennis, informatie en data voor een groot publiek beschikbaar. In de Kennisbank staat informatie en cijfers over regelingen, dienstverlening en (uitvoerings)kosten.
26 mrt 2013 Nieuws

VNG verrast door voorstel over Nabestaandenwet

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW stelde afgelopen zondag in het tv-programma Jinek op Zondag voor om de uitvoering van de Nabestaandenwet bij gemeenten te leggen. De staatssecretaris heeft hierover niet met gemeenten gesproken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is dan ook volledig verrast door dit voorstel.
26 nov 2012 Nieuws

Start campagne ‘Strengere straffen bij overtredingen’

Vandaag start een landelijke campagne over de nieuwe Fraudewet. Het doel van de campagne is om mensen te informeren over de hardere aanpak bij overtredingen van regels door werkgevers en ontvangers van een uitkering. De campagne ‘Strengere straffen bij overtredingen’ is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met UWV, de SVB en gemeenten.
Getoond 31 tot 38 van 38. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.