Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
18 jan 2017 Nieuws

UWV en SVB moeten burgers beter informeren over digitalisering

Het UWV en de SVB hebben burgers onjuist dan wel onvolledig geïnformeerd over de digitalisering van hun correspondentie. Dit concludeert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na onderzoek. Zo is voor burgers bijvoorbeeld niet duidelijk welke brieven zij per post krijgen en welke uitsluitend digitaal. Dat vergroot het risico dat zij belangrijke informatie missen. Van Zutphen vindt het uiterst belangrijk dat UWV en SVB snel, volledig en correct informeren over hun digitaliseringstraject. Hij doet aanbevelingen voor verbetering waar ook andere overheidsinstanties hun voordeel mee kunnen doen.
22 dec 2016 Nieuws

Nieuwe AOW- en Anw bedragen per 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 veranderen de bedragen van de AOW en Anw. De SVB heeft de nieuwe cijfers op een rij gezet.
13 dec 2016 Nieuws

SVB moet AOW'ers in buitenland informeren

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet mensen die in het buitenland wonen en in de toekomst recht hebben op AOW, informeren over de verhoging van de AOW-leeftijd. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na onderzoek. De SVB gaat er nu van uit dat deze groep zichzelf op de hoogte houdt van wat er in Nederland op dit gebied speelt. Dat blijkt niet altijd het geval, waardoor mensen die in het buitenland wonen zich niet kunnen voorbereiden op de financiële gevolgen.
19 jan 2016 Nieuws

Staatssecretaris Klijnsma: 'Korting door afkoop klein pensioen herstellen'

Mensen die in 2013 en 2014 zijn gekort op hun AOW- partnertoeslag, overbruggingsuitkering of Anw-uitkering vanwege een eenmalige afkoop van een klein pensioen worden binnenkort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) benaderd om de korting terug te draaien.
16 dec 2015 Nieuws

Geen gewijzigd beleid afkoop klein pensioen

Zie update onderaan artikel
Staatssecretaris J. Klijnsma geeft in een Kamerbrief aan dat het niet met terugwerkende kracht mogelijk is herziening van de korting van een klein pensioen over de jaren 2013 en 2014 toe te passen zonder dat er gevolgen voor andere dossiers ontstaan. Het terugkomen op rechtens onaantastbare besluiten is niet wenselijk nu precedentwerking naar andere dossiers, zoals de Fraudewet, niet volledig uitgesloten kan worden.
27 nov 2015 Nieuws

Kamerbrief afkoop klein pensioen

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de omvang van de groep mensen die in de afgelopen 3 jaar te maken heeft gehad met een korting vanwege de afkoop van een klein pensioen en die niet valt onder het nieuwe regime van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.
10 sep 2015 Nieuws

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid Nederland - België

Het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) heeft een vergelijkend overzicht gemaakt van de sociale zekerheid (voorzieningen) in Nederland en België. In een handzaam document wordt een opsomming gegeven voor werknemers of voor zelfstandigen.
8 sep 2015 Nieuws

Verzamelwet SZW 2016

In de Memorie van Toelichting wordt een verduidelijking gegeven van "Kostendelersnorm en studenten", de terugwerkende kracht van SVB voor kinderbijslag beperkt tot 1 jaar, het begrip 'kleine werkgever' nader toegelicht en een aantal kleine omissies gecorrigeerd.
12 nov 2014 Nieuws

Recht op AOW-partnertoeslag bij eindiging WW-uitkering

Naar aanleiding van de aanpassingen van de AOW-partnertoeslag per 1 januari 2015 zijn kamervragen gesteld. In een voorbeeld wordt ingegaan op het verlies van partnertoeslag vanwege een WW uitkering van de partner.
10 okt 2014 Nieuws

SVB Kennisbank: informatie, kennis en data online beschikbaar

De SVB Kennisbank is online. Met de SVB Kennisbank maakt de SVB (Sociale Verzekeringsbank) haar kennis, informatie en data voor een groot publiek beschikbaar. In de Kennisbank staat informatie en cijfers over regelingen, dienstverlening en (uitvoerings)kosten.
Getoond 31 tot 40 van 42. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.