Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
10 jul 2013 Nieuws

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen aanvaard

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. Met dit wetsvoorstel wordt de kwaliteit van het bestuur binnen de pensioenfondsen versterkt. Dit is nodig vanwege de steeds complexere omgeving waarin pensioenfondsen in de toekomst moeten opereren. Staatssecretaris Klijnsma: “Deelnemers en pensioengerechtigden moeten er zeker van kunnen zijn dat het bestuur van hun fonds deskundig is, het interne toezicht goed geregeld en dat het geld goed wordt beheerd. Dat is in deze wet verankerd.”
17 mei 2013 Nieuws

Verbond onderschrijft kritisch advies Raad van State over Wft

Het Verbond van Verzekeraars steunt de kritiek van de Raad van State om een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners op te nemen in de Wijzigingswet financiële markten (Wft). De Raad van State is niet overtuigd van nut en noodzaak van de invoering van een algemene wettelijke zorgplicht. Het voorstel heeft volgens de Raad weinig toegevoegde waarde: in het civiele recht is dat namelijk al geregeld. Ook heeft toezichthouder AFM voldoende mogelijkheden om in te grijpen als financiële dienstverleners onzorgvuldig handelen.
3 mei 2013 Nieuws

Ook wettelijk minimumloon voor opdrachtnemers (wetsvoorstel)

Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) werken, vallen voortaan onder het wettelijk minimumloon (Wml). Door betaling van het Wml aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen.
15 mrt 2013 Nieuws

Meer mogelijkheden voor tijdelijke woningverhuur (wetsvoorstel)

De stagnatie op de woningmarkt aanpakken door de mogelijkheden voor tijdelijke woningverhuur te vergroten. Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister Blok (Wonen). De Kamer steunt het uitgangspunt van de minister, maar diverse woordvoerders benadrukken dat tijdelijke huurders voldoende rechtsbescherming moeten hebben.
13 mrt 2013 Nieuws

Wetsvoorstellen huurverhogingen aanvaard

De wetsvoorstellen Huurverhoging op grond van inkomen en Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens zijn op dinsdag 12 maart aangenomen door de Eerste Kamer. Eerder, in juni 2012, werd de behandeling van het wetsvoorstel tegen scheefwonen aangehouden.
9 jan 2013 Kennis

Overzicht belangrijkste wijzigingen pakket Belastingplan 2013

De staatssecretaris van Financiën heeft een overzicht gemaakt met de belangrijkste wijziging op het pakket Belastingplan 2013 ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende wetsvoorstellen op Prinsjesdag.
Getoond 481 tot 486 van 486. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.