Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
9 jan 2017 Nieuws

Kifid: geen vergoeding immateriële schade

In een uitspraak van Kifid wordt geen vergoeding van immateriële schade wegens een voor consument stressvolle situatie.
In een andere uitspraak van Kifid wordt geen vergoeding toegewezen aan een consument die de ontwikkeling van fiscale wijzigingen onvoldoende onderkend heeft op het gebied van de levensloopregeling.
26 okt 2016 Nieuws

Werken, zorgen en leren in de toekomst

Nederlanders verrichten naast hun werk steeds vaker zorgtaken en daarnaast wordt van hen verwacht dat zij blijven leren. Aan de hand van nieuwe cijfers over tijdsbesteding gaat de SER in zijn advies Een werkende combinatie in op de vraag hoe we al dat ‘gecombineer’ organiseren en hoe we mensen kunnen toerusten. Het combineren brengt zeker ook verrijking met zich mee en biedt mensen kansen, maar het gaat ook gepaard met spanningen. Veel werkenden, ook jongeren, voelen zich regelmatig opgejaagd. Een blik op de toekomst laat zien dat de trend van het combineren doorzet. Zo is er een groeiende behoefte aan mantelzorg, onder meer als gevolg van de vergrijzing.
13 okt 2016 Nieuws

Samenleving en financiële sector in evenwicht

De onderhandelingspositie van afnemers van financiële diensten ten opzichte van de verkopende partij moet worden versterkt. De huidige stappen naar een betere onafhankelijke informatieverstrekking en advisering zijn toe te juichen, maar hebben een beperkte effectiviteit, stelt WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) in haar rapport.
27 jul 2016 Nieuws

Wijzigingsbesluiten loonheffingen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 april 2014, nr. BLKB2014/0549M, over de tabel voor bijzondere beloningen, een studentenkaart, eindheffing en de pseudo-eindheffing voor hoog loon. In dit besluit zijn de achterhaalde onderdelen uit het voorgaande besluit, over eindheffing en de pseudo-eindheffing voor hoog loon, niet meer opgenomen.
In het besluit BLKB2016/765M worden de wijziging beloningen - cafetariaregelingen - behandeld.
23 okt 2014 Nieuws

Beknopt overzicht inkomensbeleid BP2015

Dit informatieblad beschrijft kort de voorstellen uit het Belastingplan 2015 over maatregelen die het inkomen betreffen. Er zijn wijzigingen in onder andere de heffingskortingen, de werkbonus, belastingtarieven en vrijstelling stamrecht en schenkbelasting.
21 okt 2014 Nieuws

Kamerbrief BP2015 (soepeler standpunt nieuwbouw; geen aanpak erfpacht)

Staatssecretaris Wiebes (Fin) stuurt het voorstel van wet houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) aan de Tweede Kamer aan. In de Kamerbrief wordt ook een soepelere opstelling door de Belastingdienst genoemd ten opzichte van de recente uitspraak van de Hoge Raad over het begrip 'woning in aanbouw'. Ook wordt aangegeven dat er vooralsnog geen plannen zijn voor het aanpassen van de aftrekmogelijkheden van erfpacht.
17 sep 2014 Nieuws

80%-regeling levensloop

Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling voor nieuwe gevallen afgeschaft. Op grond van het overgangsrecht mogen belastingplichtigen die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van € 3.000 of meer tot en met het jaar 2021 blijven deelnemen aan de levensloopregeling. Zij kunnen bestedingsvrij over hun levenslooptegoed beschikken. Hiernaast gold in het jaar 2013 de regeling dat bij volledige opname van het levenslooptegoed slechts 80% hiervan in de belastingheffing werd betrokken.
7 aug 2013 Nieuws

Omzetting levenslooptegoed in lijfrente; twee varianten.

Tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2013 heeft Staatssecretaris Weekers van Financiën toegezegd om in een later stadium nog nader in te gaan op de budgettaire effecten en uitvoeringstechnische aspecten van het omzetten van levenslooptegoeden in een pensioenproduct. Op 11 juli 2013 stuurde Staatssecretaris Weekers een brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer waarin hij stelt dat er twee varianten denkbaar zijn om een bruto levenslooptegoed fiscaal geruisloos om te zetten in een lijfrente.
12 jul 2013 Nieuws

Voorstel directe omzetting levensloop in lijfrente strandt wegens budgettaire redenen

De staatssecretaris van Financiën informeert de Eerste Kamer, naar aanleiding van een eerdere toezegging, over de budgettaire effecten en uitvoeringstechnische aspecten van het omzetten van levenslooptegoeden in een pensioenproduct.
27 jun 2013 Nieuws

Levensloopsparen nog steeds succesvol

Volgens cijfers van het CBS is het spaartegoed op levensloopregelingen in 2012 opgelopen tot ruim 5 miljard euro. Bestaande deelnemers hebben vorig jaar 367 miljoen euro meer ingelegd dan opgenomen. De inleggen zijn lager dan vorig jaar, de opnamen voor verlof hoger dan ooit.
Getoond 11 tot 20 van 56. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.