Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
29 nov 2021 Nieuws

Woningverbetering en hypotheekrenteaftrek

Belanghebbende heeft de door hem aangekochte woning zeer ingrijpend gerenoveerd en verbouwd en de kosten daarvan gefinancierd met een lening. In geschil is in hoeverre de verbouwingslening is aan te merken als een schuld die is aangegaan ter verbetering of onderhoud van de woning.
22 nov 2021 Nieuws

Vergeten hypotheekrenteaftrekpost toch niet aftrekbaar

In de regel is een 'vergeten' aftrekpost middels een verzoek tot ambtshalve vermindering binnen 5 jaar alsnog aftrekbaar. De hier niet eerder opgevoerde aftrekpost ziet op een eigenwoninglening verstrekt door een niet-renseigneringsplichtige (familiehypotheek).
13 okt 2021 Nieuws

Aanpassing risico-opslag na waardestijging woning

Op 27 februari 2021 heeft de consument van de gemeente een bericht ontvangen over de nieuwe (gestegen) WOZ-waarde van zijn woning en hij heeft deze waarde op 28 februari 2021 doorgegeven aan de bank zodat de rente kon worden aangepast door het verlagen van de risico-opslag.
4 okt 2021 Nieuws

Antwoorden bij Kamervragen over Miljoenennota 2022

Minister Hoekstra gaf antwoorden op Kamervragen over de Miljoenennota 2022. Hieronder een selectie.
29 sep 2021 Kennis

Besluit betaalpauze (update)

Dit besluit bevat goedkeuringen waardoor een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege (dreigende) betalingsproblemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de daardoor ontstane aflossingsachterstand op een andere wijze dan waarin wettelijk is voorzien, wordt ingehaald.
22 sep 2021 Kennis

Plannen kabinet wijzigingen eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling wordt op 3 onderdelen aangepast per 1 januari 2022. De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden.
1 sep 2021 Nieuws

Goedkeuringsbesluit toegepast bij aangaan hypotheek

Staatssecretaris Vijlbrief gaf antwoord op eerder gestelde Kamervragen. Een van de vragen was: 'Welk recht op hypotheekrenteaftrek bestaat er bij twee gehuwden die een woning laten bouwen om er samen te gaan wonen, maar nog voordat de woning klaar is gaan scheiden, waarna één van de beide partners in het huis zal gaan wonen? Hoe werkt dit uit bij ongehuwde partners?'
16 jun 2021 Nieuws

Een opslag van 0,8% op hypotheekrente redelijk?

De consumenten beklagen zich erover dat de bank een opslag van 0,8% in rekening brengt omdat hun woning een agrarische bestemming heeft en daarom als afwijkend onderpand beschouwd wordt. Volgens de consumenten is deze opslag onterecht, omdat de bank de opslag niet op basis van haar daadwerkelijke risico heeft bepaald.
15 jun 2021 Nieuws

Verkoper blijft nog even wonen

Een huiseigenaar heeft met verkoper afgesproken dat deze nog van oktober 2015 tot augustus 2016 in de woning mocht blijven wonen. De huiseigenaar heeft de hypotheekrente opgevoerd als aftrekpost, met o.a. als argument dat de woning in 'lopende jaar + 3 jaar' als hoofdverblijf wordt aangemerkt.
9 jun 2021 Nieuws

Lijst van vragen en antwoorden

Naar aanleiding van het jaarverslag 2020 hebben diverse ministers vragen beantwoord. Hieronder een selectie rondom hypotheken.
Getoond 21 tot 30 van 211. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.