Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
14 okt 2016 Nieuws

Mijnverzekeringenopeenrij.nl al voor start succesvol

De verzekeraars die zich tot nu toe hebben ingeschreven voor Mijnverzekeringenopeenrij.nl vertegenwoordigen al 80 procent van de Nederlandse particuliere markt. En dat percentage groeit gestaag door. Hiermee is de website hard op weg om alle verzekeringen aan te sluiten voordat deze gelanceerd wordt voor consumenten.
12 sep 2016 Nieuws

Pensioenvergelijker niet actief meesturen

Bij verzending van Pensioen 1-2-3 hoeft de Pensioenvergelijker niet fysiek meegestuurd te worden. De wet is op verschillende manieren te interpreteren en daarom hebben de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dit met het ministerie van SZW en de AFM besproken.
8 mrt 2016 Nieuws

Wetsvoorstel elektronische zorgpolis (Nota van wijziging)

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk de polis van de zorgverzekering langs elektronische weg te verstrekken, tenzij de verzekeringnemer of de verzekerde uitdrukkelijk te kennen geeft dat niet te wensen. Doorgaans sluit de verzekeringnemer tegelijk met de zorgverzekering ook een aanvullende ziektekostenverzekering af.
5 feb 2016 Nieuws

Digitale zorgpolis wordt de standaard

Het verstrekken van digitale zorgpolissen is reeds mogelijk. Ingevolge artikel 156a, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient de verzekeringnemer hiervoor wel uitdrukkelijk toestemming te geven.
24 feb 2015 Nieuws

Verbond van Verzekeraars komt met eigen digitale ‘poliskluis’

Consumenten moeten zo snel mogelijk al hun particuliere verzekeringen veilig en overzichtelijk kunnen inzien in een digitale ‘poliskluis’. Het algemeen bestuur van het Verbond heeft besloten een online omgeving te laten bouwen. Veel verzekeraars hebben al toegezegd mee te werken – waardoor nu al duidelijk is dat meer dan 75 procent van alle verzekeringen beschikbaar komt in de beveiligde online omgeving. Dat percentage loopt naar verwachting nog verder op.
24 jun 2013 Nieuws

Consument verkiest papieren factuur nog altijd boven digitaal

Als de consument zelf mag kiezen, verkiest de meerderheid van de mensen de papieren variant boven een digitale factuur. Het geeft hen meer overzicht in hun uitgaven en het risico dat de factuur onbetaald blijft is kleiner. Bij een derde verdwijnen digitale facturen regelmatig tussen andere e-mails. Het digitale informatietijdperk biedt veel voordelen, maar leidt ook makkelijk tot verlies van overzicht. Dit blijkt uit onderzoek van Platform Wijzer in geldzaken onder ruim 500 Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar.
14 mei 2013 Nieuws

Kamerbrief over digitale polis

Minister Schippers heeft naar aanleiding van een eerdere motie de mogelijkheden van een ‘digitale polis, tenzij’ optie verkend door met zorgverzekeraars hierover in gesprek te gaan. In een motie is gevraagd de wet aan te passen, zodat de digitale polis de standaard wordt, tenzij de verzekerde hier expliciet niet mee instemt (”digitale polis, tenzij”).
22 mrt 2013 Nieuws

Antwoorden Dijsselbloem inzake de digitale poliskluis

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft eerder vragen van de Tweede Kamer over de digitale poliskluis beantwoord. Een dergelijk digitaal overzicht van lopende verzekeringen kan de consument helpen bij het tegengaan van oververzekering en onderverzekering. In de bijlage de vragen en antwoorden.
6 dec 2012 Nieuws

Schippers vindt invoering digitale zorgpolis nog niet verstandig

Nog lang niet alle Nederlanders zijn vertrouwd met internet of e-mail en dus vindt minister Edith Schippers (Volksgezondheid) het geen goed idee om de zorgpolis voortaan uitsluitend digitaal te verstrekken.
Getoond 11 tot 19 van 19. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.