Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
4 jan 2017 Nieuws

Afkoopgrens kleine pensioenen

Kleine pensioenaanspraken kunnen op grond van de artikelen 66, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet en 78, eerste en tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Het grensbedrag daarvoor wordt jaarlijks herzien op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI), zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
22 dec 2016 Nieuws

Kamerbrief en internetconsultatie over wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer geinformeerd over het tijdpad van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen, de pensioenopbouw bij doorwerken na pensioen, het onderzoek naar de witte vlek op pensioen-gebied, de uniformering van de partnerdefinitie en de nadere uitwerking van de transitie rond de afschaffing van de doorsnee-systematiek.
Daarnaast is er een internetconsulatie opgestart. Daarnaast zijn in een tweetal documenten Kamervragen beantwoord en wordt in een Kamerbrief ingegaan op grensoverschrijdende pensioenregelingen.
23 nov 2016 Nieuws

Hoofdlijnen wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen en implementatie Wet pensioencommunicatie

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen en implementatie Wet pensioencommunicatie.
15 apr 2016 Nieuws

Klijnsma: kleine pensioenpotjes samenvoegen

In plaats van kleine pensioenen tussentijds af te kopen, door kleine bedragen aan mensen uit te keren, zouden pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenpotjes samen moeten kunnen voegen. Afkopen heeft namelijk aanzienlijke gevolgen voor de pensioenen van mensen. Door deze te bundelen, behouden die kleine potjes hun pensioenbestemming. Daarom gaat Klijnsma het recht van pensioenuitvoerders om tot afkoop over te gaan omvormen tot de verplichting om kleine pensioenaanspraken over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder als iemand van baan wisselt. Of naar de uitvoerder waar de deelnemer het meeste pensioen heeft opgebouwd. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer.
19 jan 2016 Nieuws

Staatssecretaris Klijnsma: 'Korting door afkoop klein pensioen herstellen'

Mensen die in 2013 en 2014 zijn gekort op hun AOW- partnertoeslag, overbruggingsuitkering of Anw-uitkering vanwege een eenmalige afkoop van een klein pensioen worden binnenkort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) benaderd om de korting terug te draaien.
16 dec 2015 Nieuws

Geen gewijzigd beleid afkoop klein pensioen

Zie update onderaan artikel
Staatssecretaris J. Klijnsma geeft in een Kamerbrief aan dat het niet met terugwerkende kracht mogelijk is herziening van de korting van een klein pensioen over de jaren 2013 en 2014 toe te passen zonder dat er gevolgen voor andere dossiers ontstaan. Het terugkomen op rechtens onaantastbare besluiten is niet wenselijk nu precedentwerking naar andere dossiers, zoals de Fraudewet, niet volledig uitgesloten kan worden.
27 nov 2015 Nieuws

Kamerbrief afkoop klein pensioen

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de omvang van de groep mensen die in de afgelopen 3 jaar te maken heeft gehad met een korting vanwege de afkoop van een klein pensioen en die niet valt onder het nieuwe regime van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.
15 mei 2015 Nieuws

Kamervragen ‘Geen compensatie voor korting op AOW-toeslag’

Staatssecretaris J. Klijnsma geeft antwoord op Kamervragen over het korten van de AOW-toeslag ingeval van afkoop kleine pensioenen. Tevens geeft zij aan dat 'reparatie'wetgeving volgt.
15 mei 2015 Nieuws

Opnieuw kamervragen afkoop kleine pensioenen

Staatssecretaris Klijnsma geeft antwoord op kamervragen over “de pensioenuitkering en afkoop klein pensioen op verjaardag”.
18 feb 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit in de maak voor 'Afkoopsom klein pensioen'

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, heeft in een Kamerbrief aangegeven het Inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (Inkomensbesluit) te wijzigen en te regelen dat de afkoopsom klein pensioen volledig wordt vrijgelaten.
Getoond 11 tot 20 van 28. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.