Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
6 jan 2015 Nieuws

Afkoopgrens klein pensioen 2015

Kleine pensioenaanspraken kunnen op grond van de artikelen 66, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet en 78, eerste en tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Het grensbedrag daarvoor wordt jaarlijks herzien op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI), zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
3 jul 2014 Nieuws

Afkoop kleine pensioenen

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer antwoorden op de Kamervragen over "afkoop van kleine pensioenen". Tevens wordt in een Kamerbrief ingegaan op de uitkomst van overleg met betrokken instanties over de afkoop van kleine pensioenen.
30 mei 2014 Nieuws

Afkoop kleine pensioenaanspraken leidt tot kamervragen

Naar aanleiding van nieuws over de invloed van afkoopbedragen op toeslagen, zijn diverse vragen gesteld. Deze zijn inmiddels beantwoord. Het wijzen op mogelijke fiscale en toeslag-gevolgen bij afkoop van een klein pensioen, is geen advies zoals dat is gereguleerd in de Wft, stelt Staatssecretaris Klijnsma. De 'kostendelersnorm in de AOW' wordt vooralsnog uitgesteld.
29 apr 2014 Nieuws

Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2014

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel 'Verzamelwet pensioenen 2014' toegezonden.
27 mrt 2014 Kennis

Afkoopgrens klein pensioen 2014

Kleine pensioenaanspraken kunnen door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Het grensbedrag daarvoor wordt jaarlijks herzien op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI), zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
27 mrt 2014 Nieuws

Afkoop klein pensioen en partnertoeslag

In het tv-programma Kassa en in Plus Magazine is aandacht besteed aan de afkoop van een klein pensioen en de gevolgen daarvan voor de partnertoeslag. Bij de Sociale Verzekeringsbank zijn hier veel vragen over binnengekomen.
30 dec 2013 Nieuws

Veranderingen 1 januari 2014 (Werk en inkomen)

In een verkort overzicht de veranderingen per 1 januari op het gebied van werk en inkomen. Deze veranderingen zijn reeds eerder in de Fintool nieuwsbrieven gemeld.
9 jan 2013 Nieuws

Afkoopbedrag pensioenaanspraken voor het jaar 2013

Kleine pensioenaanspraken kunnen door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Het grensbedrag daarvoor wordt jaarlijks herzien op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI), zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Getoond 21 tot 28 van 28. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.