Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
7 jan 2015 Nieuws

Schade jaarwisseling: tientallen miljoenen euro’s

De schade van de jaarwisseling aan particuliere woningen en auto’s valt met circa 13 miljoen euro hoger uit dan vorig jaar (9 miljoen euro). Dat blijkt uit gegevens van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. Het daadwerkelijke schadebedrag zal nog fors oplopen, omdat medische kosten en schades aan bedrijven en scholen nog niet bekend zijn. De schadelast van alleen al de branden in Uden en Alkmaar zal naar verwachting de schadelast van particulieren overstijgen.
16 jul 2014 Nieuws

Arrest Hoge Raad: Zorgplicht tussenpersoon

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan waar de zorgplicht van een tussenpersoon bij brandverzekering met ‘alarmclausule’ in het geding was. De casus spitst zich toe op het feit dat terwijl tussenpersoon wist dat het alarm niet meer werkte deze verzuimd zou hebben de verzekeraar daarvan op de hoogte te brengen.
27 jun 2014 Nieuws

Waarborgfonds Motorverkeer wijst brandschade (terecht) af

In 2012 is de auto van een particulier beschadigd door brand die afkomstig was van een naast geparkeerde auto. Benadeelde heeft bij Stichting Waarborgfonds Motorverkeer een claim ingediend op grond van artikel 25 lid 1 sub a Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM).
31 mrt 2014 Nieuws

TNO: Veel zonnepanelen onveilig bevestigd

Zie onderaan bericht voor rectificatie TNO
Een ophangsysteem voor zonnepanelen moet op een hellend dak altijd direct of indirect aan het constructieve deel van het dak(gording) worden bevestigd, al dan niet via de zogenoemde tengel. In de woningbouw, waar huizen vaak voorzien zijn van hellende daken, worden uit kostenoverwegingen ophangsystemen voor zonnepanelen vaak op een panlat of op het dakbeschot bevestigd. Dit is risicovol omdat de panlat en het dakbeschot geen constructieve onderdelen van het dak zijn en daardoor de krachten die optreden door het eigen gewicht of de windbelasting van het zonnepaneel niet aankunnen. Dit kan leiden tot schade en onveilige situaties waarbij er delen van het dak kunnen vallen.
9 jan 2014 Kennis

Checklist brand

Het Verbond van Verzekeraars heeft een checklist opgesteld in samenwerking met MKB-Nederland.
20 nov 2013 Nieuws

Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid

SEO Economisch Onderzoek dat is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam heeft een onderzoeksrapport geschreven over wie er opdraait voor de schade van bouwongevallen en van brand.
15 okt 2013 Nieuws

Adfiz: Aanpassing brandregresregeling leidt tot onverzekerbare risico’s, onzekerheid en forse lastenverzwaring voor MKB-ondernemingen

In hun Algemene Ledenvergadering in juni dit jaar hebben de verzekeraars van het Verbond de definitieve wijziging van de brandregresregeling vastgesteld. Deze wijziging houdt in dat per 1 januari 2014 volledig regres zal worden genomen op bedrijven die een brand veroorzaken bij derden door onzorgvuldig handelen. Tot nu toe was het nemen van regres in deze situaties beperkt tot het bedrag van € 500.000,-. Bedrijven zullen hierdoor hun verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid moeten verhogen. Niet alle aansprakelijkheidsrisico’s zullen te verzekeren zijn, temeer daar vaak de maximaal mogelijke schade moeilijk of niet in te schatten zal zijn. Ook blijken de brandpremies niet te worden verlaagd terwijl de premies voor de aansprakelijkheidsverzekering van de MKB-ondernemingen zullen stijgen.
6 aug 2013 Nieuws

NIVRE: ‘Grootste aantal miljoenenbranden in tien jaar’.

In het tweede kwartaal van 2013 deden zich in ons land 40 grote branden voor waarbij de schade wordt geraamd op één miljoen euro of meer. Dat is het hoogste aantal miljoenenbranden dat in de afgelopen tien jaar heeft plaatsgevonden in het tweede kwartaal van het jaar. Zij zorgden bovendien voor een forse schadelast van in totaal 171,5 miljoen euro. Alleen in het tweede kwartaal van 2008 (236,6 miljoen euro) en in 2004 (182,6 miljoen euro) was de schadelast groter, zo blijkt uit de meest recente registratie van de grote branden, die tot stand is gekomen in samenwerking met de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus en met expertiseorganisaties van verzekeraars.
24 jun 2013 Nieuws

Duidelijke regels voor schadevrije jaren

Er komt een eenduidig systeem voor het vastleggen van het aantal schadevrije jaren en de wijze waarop deze bij het beëindigen van een voertuigverzekering kunnen worden overgedragen. Dat is één van de verbeteringen die de verzekeringssector wil doorvoeren in het kader van het programma ‘VerzekeraarsVernieuwen’. De nieuwe regeling is 12 juni formeel bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars.
15 mei 2013 Nieuws

Eerste kwartaal 2013: hoogste aantal miljoenenbranden sinds 2003

In het eerste kwartaal van 2013 deden zich in ons land 35 grote branden voor waarbij de schade wordt geraamd op één miljoen euro of meer. Dat is sinds 2003 het hoogste aantal miljoenenbranden dat heeft plaatsgevonden in de eerste drie maanden van het jaar. De 35 branden uit het eerste kwartaal van dit jaar zorgen naar verwachting voor een totale schadelast van 99 miljoen euro.
Getoond 11 tot 20 van 41. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.