Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
11 tot 20 van 960.
1 jun 2022 Nieuws

Kamervragen kredietchecks

Minister F.M. Weerwind gaf antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een artikel 'Zo werd M. R. de dupe van haar data: ‘Ze geloven in eerste instantie het systeem’'.
16 mei 2022 Nieuws

Monitor Wsnp 2021

De monitor Wsnp 2021 laat zien dat de instroom in de Wsnp nog altijd daalt. Uit de monitor blijkt ook dat de Wet op de schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) een zeer effectieve oplossing is voor schulden: in 94% van de regelingen eindigt de Wsnp positief.
19 apr 2022 Nieuws

VFN Position Paper Herziening Richtlijn Consumentenkrediet

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland heeft een (voorlopige) Position Paper inzake het VFN standpunt met betrekking tot de nieuwe Richtlijn consumentenkrediet gepubliceerd.
12 apr 2022 Nieuws

Verzamelwet beslag- en executierecht (internetconsultatie)

Dit wetsvoorstel bevat, in aanvulling op de Wet herziening beslag- en executierecht (de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht) nog enkele wijzigingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).
21 mrt 2022 Nieuws

Structurele verlaging maximale kredietvergoeding

Minister Kaag stuurde een Kamerbrief met het kabinetsvoornemen de maximale kredietvergoeding structureel te verlagen van veertien naar 10 procent. Het voorstel wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
17 mrt 2022 Nieuws

Wet maatwerk bij terugvordering (internetconsultatie)

Deze initiatiefwet geeft gemeenten, UWV en SVB meer mogelijkheden op basis waarvan afgezien kan worden van de terugvordering een uitkering.
10 mrt 2022 Nieuws

Handreikingen over vroegsignalering voor gemeenten en woningcorporaties

Om het vroeg signaleren van (huur)schulden makkelijker te maken is per 1 januari 2021 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Gemeenten en verhuurders zoals woningcorporaties kunnen huurders in de problemen effectiever helpen.
7 mrt 2022 Nieuws

Rommelige administratie verzachtende omstandigheid

Volgens de kredietverstrekker was er gedurende bijna negen maanden sprake van een achterstand, die schommelde tussen de één en drie termijnen. In totaal zijn 25% van de automatische incasso’s gestorneerd. Kredietverstrekker heeft geldlener diverse malen aangemaand, maar dat heeft niet geleid tot betaling. Omdat geldlener niet betaalde, was de kredietverstrekker verplicht om de A-code te verwerken. Op het moment van de registratie bedroeg de achterstand drie termijnen en daardoor was de registratie volgens kredietverstrekker gerechtvaardigd en proportioneel.
3 mrt 2022 Nieuws

Kamervragen over BNC-fiche herziening richtlijn consumentenkrediet

Minister Kaag gaf antwoord op vragen en opmerkingen uit het schriftelijk overleg over het BNC-fiche herziening richtlijn consumentenkrediet.
22 feb 2022 Nieuws

Implementatiewetsvoorstel richtlijn herstructurering en insolventie

Minister Weerwind stuurde de Koning en de Tweede Kamer het nader rapport (advies van de Raad van State) over het Implementatiewetsvoorstel richtlijn herstructurering en insolventie. Het wetsvoorstel gaat over preventieve herstructureringsstelsels voor kwijtschelding van schuld en beroepsverboden.
Getoond 11 tot 20 van 960. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.