Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
10451 tot 10458 van 10458.
8 jan 2013 Kennis

Goederenrecht

Goederen is een overkoepelend begrip en omvat alle zaken en alle vermogensrechten.
8 jan 2013 Kennis

Vermogensrecht

In het vermogensrecht gaat het om handelingen die een wijziging in de vermogenspositie teweeg kunnen brengen.
8 jan 2013 Kennis

Handelingsbekwaamheid

Hoofdregel is dat iedere natuurlijke persoon handelingsbekwaam en handelingsbevoegd is. Dat wil zeggen dat hij onaantastbare rechtshandelingen kan verrichten
8 jan 2013 Kennis

Rechtshandelingen, feitelijke handelingen

Door middel van rechtshandelingen kunnen rechtssubjecten hun rechten en plichten bepalen en wijzigen. Rechtshandelingen zijn handelingen die door natuurlijke personen of rechtspersonen worden verricht met de bedoeling dat een bepaald rechtsgevolg tot stand komt. Rechtshandelingen kunnen zowel meerzijdig zijn als eenzijdig.
3 jan 2013 Kennis

Rechtssubject

Rechtssubjecten kunnen natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen zijn.
3 jan 2013 Kennis

Dwingend recht, regelend recht

In het rechtstheorie wordt een onderscheid gemaakt tussen dwingend en regelend recht. Als recht dwingend is, dan betekent dit dat partijen niet mogen afwijken van deze regels.
3 jan 2013 Kennis

Publiekrecht, privaatrecht

Publiekrecht regelt de juridische aangelegenheden van de overheid met haar burgers. Privaatrecht is het recht dat geldt tussen burgers onderling en beslaat een groot rechtsgebied.
3 jan 2013 Kennis

Rechtspraak

Rechtspraak (jurisprudentie) wordt gevormd door uitspraken van rechters.
Getoond 10451 tot 10458 van 10458. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.